TvOdnowa

Galeria

Czytania

Statystyki

Osób OnLine
2

Odwiedziło nas
1 208 982

VI OGÓLNOPOLSKI KONGRES ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

13 maja 2008
Jasna Góra 15-16-17 maja 2008

PROGRAM

Czwartek, 15 maja

prowadzenie - Małgorzata Stuła-Topolska z Częstochowy
9.30 - Powitanie, zawiązanie wspólnoty, wprowadzenie w temat dnia - Teresa Szczur z Łodzi, Ks. Wojciech Nowacki z Łomży
10.15 – Pytania do dzielenia się - Norbert Dawidczyk z Ostrołęki
- dzielenie się w grupach 3 osobowych
10.45 – Świadectwa
11.15 – Konferencja: Po co Odnowa? - Ks. Bp Andrzej Siemieniewski z Wrocławia
12.00 – Anioł Pański, Adoracja NS. Refleksja: czym dla mnie jest Odnowa - Ks. Mariusz Mik z Rzeszowa
13.00 – Przerwa na obiad
15.00 – Modlitwa uwielbienia Bożego Miłosierdzia - Sławomir Czajkowski z- Wrocławia
Konf.: Radykalne zaangażowanie się w Odnowie - Lucyna Słup ze Wspólnoty Chemin Neuf z Wesoła
16.00 – „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” - Stowarzyszenie „Effata” z Lublina
16.45 – Modlitwa – o rozpalenie ewangelizacyjne - Ks. Ireneusz Kalf z Pelplina
17.45 – Ogłoszenia - Małgorzata Stuła-Topolska z Częstochowy
- Przerwa na kolację
19.30 – EUCHARYSTIA
przewodniczy: Ks. Bp Andrzej Siemieniewski z Wrocławia
homilia: Ks. Wojciech Nowacki z Łomży

Piątek, 16 maja
prowadzenie - Ks. Wojciech Nowacki z Łomży
8.00 – Śniadanie
9.00 – Modlitwa uwielbienia - Ks. Sławomir Rachwalski z Gniezna
9.30 – Konf.: Posługiwanie na wzór Dobrego Pasterza - Ks. Andrzej Grefkowicz z Magdalenki
10.30 – Spotkania w grupach:
- kapłanów - Ks. Wojciech Nowacki z Łomży,
- liderów - Małgosia Stuła-Topolska z Częstochowy,
- animatorów - Norbert Dawidczyk z Ostrołęki
13.00 – Przerwa na obiad
15.00 - Modlitwa uwielbienia Bożego Miłosierdzia - Małgorzata Stuła-Topolska z Częstochowy
15.15 – Konf.: „…stanowią jedno ciało” (1Kor. 12,12) - Ks. Mirosław Cholewa z Magdalenki
16.00 – Modlitwa indywidualna przed krzyżem (1Kor. 12,12-31)
16.30 – Modlitwa przebłagalna za grzechy przeciw jedności - Ks. Marek Mekwiński z Wrocławia
17.30 – Komisja Teologiczna Odnowy - Ks. Mirosław Cholewa z Magdalenki
Ogłoszenia - Małgorzata Stuła-Topolska z Częstochowa
18.00 – Kolacja
19.30 - EUCHARYSTIA
Przewodniczenie i homilia - Ks. Abp Kazimierz Nycz z Warszawy
21.00 - Apel Jasnogórski, prowadzi - Ks. Bp Bronisław Dembowski z Włocławka
Dzień grup Odnowy
Spotkanie otwarte na placu Jasnogórskim

Sobota 17 maja
prowadzenie - Teresa Szczur z Łodzi

9.30 - Powitania, zawiązanie wspólnoty, modlitwa - Małgorzata Stuła-Topolska z Częstochowy Wprowadzenie w dzień - Ks. Wojciech Nowacki z Łomży
10.30 – Konferencja: Bóg wybrał cię… (Dz 22, 14-15) - O. Remigiusz Recław SJ z Łodzi
11.30 – Świadectwa
12.00 – Anioł Pański - Ks. Abp. Stanisław Nowak z Częstochowy
12.15 – Modlitwa dziękczynna za łaskę wybrania – Monika Wojciechowska z Magdalenki
13.00 – Przerwa na obiad
14.30 - Modlitwa śpiewem
15.00 – Modlitwa uwielbienia Bożego Miłosierdzia - Joanna Walendowska z Warszawy
- Konf.: „Bądźcie uczniami Chrystusa” – O. Augustyn Pelanowski OSPPE z Krakowa
16.00 – Przygotowanie do Eucharystii (ogłoszenia)
16.15 – EUCHARYSTIA
Przewodniczenie - Ks. Bp Bronisław Dembowski z Włocławka
homilia i prowadzenie modlitwy o uzdrowienie - Ks. Rufus Pereira - Bombai, Indie
modlitwa posłania - Ks. Bp Bronisław Dembowski z Włocławka
ok. 18.00 – Zakończenie

Posługa muzyczna: Zespół ewangelizacyjny „Piąta Pieczęć” z Gniezna


powrót