TvOdnowa

Galeria

Czytania

Statystyki

Osób OnLine
8

Odwiedziło nas
1 210 918

Konferencja "Miłość Boża" - materiały do medytacji

16 listopada 2010

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne."
(J 3,16)

W tym tygodniu proś Boga Ojca o łaskę, której pragniesz: abyś Go lepiej poznawał jako Tego, który cię kocha i wzywa do odpowiedzi modlitwą na Jego miłość:
Ojcze, dziękuję Ci, że tak bardzo mnie kochasz. Dziękuję Ci za to, że ukochałeś mnie odwieczną miłością, i za to, że Ty pierwszy mnie umiłowałeś. Pomóż mi traktować Cię poważnie jako Tego, który mnie kocha miłością wielką i bezwarunkową. Boże Ojcze, dziś otwieram się na Twoją miłość i bardzo pragnę jej doświadczyć. Kocham Cię. Naucz mnie poznawać i kochać Cię bardziej. Amen.
Bóg najbardziej ze wszystkich ludzi ukochał Maryję i Ona najpełniej doświadczyła Jego ojcowskiej miłości. W tym tygodniu proś
Maryje:
Matko, pomóż mi uwierzyć w miłość Boga do mnie i pomóż i mi na nią należycie odpowiedzieć.Dzień 1
Bóg nie jest kimś żyjącym gdzieś daleko, w miejscu dla Ciebie niedostępnym. Nie jest też nadzorcą niebieskim czyhającym, by Cię ukarać za złe czyny. On jest Ojcem, który Cię kocha. On mówi do
Ciebie:
"Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość".
(Jr31,3)


Dzień 2
Możesz poznać Boga i poznać jak bardzo Cię kocha. On pragnie nawiązać z Tobą bardzo osobistą relację. Pragnie, byś był Jego synem, lub córką. On nie chce, by między Tobą a Nim była jakaś bariera czy dystans. Przez proroka Jeremiasza obiecał:
"Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem i nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden mówiąc do drugiego: "Poznajcie Pana!" Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie - wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał".
(Jr 31,33-34)


Dzień 3
On Cię kocha! Bóg, Stwórca Wszechświata, Ten, który wszystko uczynił z niczego, kocha ciebie. Chce troszczyć się o Ciebie i dać Ci lepsze życie. On obiecał:
"Ja sam będę pasł Moje owce i sam je będę układał na legowisko - wyrocznia Pana. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał, będę pasł sprawiedliwie".
(Ez 34,15-16)


Dzień 4
Najpiękniejszym znakiem Bożej miłości jest to, że Ojciec zesłał Swego Jednorodzonego Syna, aby nas zbawił. Zesłał Go, byśmy mieli życie - życie lepsze, które trwać będzie wiecznie.
"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne ".
(J 3,16)


Dzień 5
Bóg Cię kocha i pierwsza rzecz, o którą Cię prosi, to nie to, byś Ty Go kochał, ale byś pozwolił się kochać. Miłość Boża jest za darmo. On mówi teraz do Ciebie. Wychodzi ci naprzeciw. Oto Jego słowa:
"O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze: Są to niezawodne łaski dla Dawida".
(Iz 55,1-3)


Dzień 6
Jeśli pragniesz poznać Boga, jeśli pragniesz mieć życie jakie Ci ofiaruje, możesz to osiągnąć. Zwróć się po prostu do Niego i wyciągnij rękę. On Cię zaprasza:
"Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was - wyrocznia Pana - zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Będziecie Mnie wzywać zanosząc do Mnie swe modlitwy, a Ja was wysłucham. Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie mnie szukać z całego serca".
(Jr 29,11-13)


Dzień 7
Czasem Bóg wydaje się tak odległy czasem wydaje się, że nigdy
do Niego nie dojdziemy. On jednak nie jest daleko. Jest bardzo blisko ciebie i właśnie teraz pragnie objawić się tobie pełniej niż kiedykolwiek przedtem. I jest jedna rzecz, której nie może zrobić: nie może przestać cię kochać:
"Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą".
(Iz 54,10)

powrót