TvOdnowa

Galeria

Czytania

Statystyki

Osób OnLine
8

Odwiedziło nas
1 256 208

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

09 kwietnia 2018
Duchową Adopcję Dziecka Poczętego będziemy mogli podjąć JUŻ DZIŚ (poniedziałek 9 kwietnia) w naszym kościele podczas Mszy św. o godz. 18:00. Zapraszamy!

„Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać
– oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi…” (EV)

CZYM JEST DUCHOWA ADOPCJA?
- modlitwą w obronie poczętego życia
- pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji
Członkowie Dzieła Adopcji Duchowej każdego dnia modlą się w intencji dziecka, które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady, oraz za jego rodziców. W ten sposób przyczyniają się do tego, że dziecko żyje, a rodzice mają odwagę przyjąć je na tym świecie.

Modlitwa codzienna
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Ma­ryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawien­nictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w in­tencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeń­stwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

25 dnia każdego miesiąca po mszy świętej wieczornej zapraszamy na wspólną modlitwę w intencji obrony życia poczętego.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI
DUCHOWA ADOPCJA

1. Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?

Dodatkowymi postanowieniami mogą być np. częsta spowiedź i Komunia święta adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy (litanie, nowenny, koronki...). Należy podejmować postanowienia realne, mając na uwadze indywidualne możliwości ich wypełniania.

2. Czy można podejmować Duchową Adopcję bez dodatkowych postanowień?

Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe,choć adoptujący chętnie je podejmują.

3. Jak powstała Duchowa Adopcja?

Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowie­dzią na wezwanie Matki Bożej do modltwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ra­nią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesio­na do Polski. Pierwszy ośrodek Duchowej Adopcji powstał w kościele ojców Paulinów w Warszawie. Stąd rozprze­strzenia się na cały kraj i poza jego granice.

4. Jakie są owoce Duchowej Adopcji?

Duchowa Adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i daru płodności oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia kontakt z Bogiem. Pomaga odkrywać głęboki sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.

5. Kto może podejmować Duchową Adopcję?

Każdy: osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.

6. Ile razy można podjąć Duchową Adopcję?

Można podejmować ją wielokrotnie, od warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.

7. Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenie?

Tak.

8. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?

Każdorazowe przyrzeczenie Duchowej Adopcji dotyczy tylko jednego dziecka.

9. Czy wiemy, jakiej narodowości będzie adoptowane dziecko?

Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.

10. Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy?

Naszą pewność opieramy na wierze we wszechmoc i nieograniczone miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Je­go wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczo­ne miłością rodziców.

11. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?

Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.

12. Czy przerywa się Duchową Adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas?

Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa Duchową Adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.

13. Czy Duchową Adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych?

Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.

14. Czy ważna jest Duchowa Adopcja podjęta w czasie nabożeństwa transmitowanego przez radio?

Tak.

15. Czy przyrzeczenia Duchowej Adopcji muszą być składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele w obecności kapłana?

Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.

16. Czy Duchową Adopcję mogą podejmować osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniach chore, niepełnosprawne, w sędziwym wieku?

Tak. Mogą podejmować prywatnie. Wypada podać zainteresowanym minimum informacji na ten temat.

17. W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?

Należy odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej pod krzyżem lub obrazem Matki Bożej) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.

18. Jaki termin rozpoczęcia Duchowej Adopcji jest najlepszy?

Duchową adopcję można podjąć w dowolnym dniu roku. Tradycją staje się jednak podejmowanie Duchowej Adopcji w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Wtedy zakończenie dziewięciomiesięcznej modlitwy wypada w Wigilię Bo­żego Narodzenia.

19. Jak krzewić modlitwę Duchowej Adopcji?

pozyskać kilka osób zainteresowanych Duchową Adop­cją,
uzyskać zgodę księdza proboszcza na przeprowadzenie przyrzeczeń Duchowej Adopcji w kościele,
skontaktować się z ośrodkiem Duchowej Adopcji, gdzie można uzyskać materiały, pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń.

powrót