TvOdnowa

Galeria

Czytania

Statystyki

Osób OnLine
5

Odwiedziło nas
1 210 918

Pielgrzymka do Sanktuarium św. Józefa - Akt zawierzenia Wspólnoty

25 czerwca 2018
        W dniu 9 czerwca 2018r. pielgrzymowaliśmy do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Jest to najstarsze na świecie Sanktuarium św. Józefa, które zwane jest "Polskim Nazaretem".
        Od połowy XVII wieku jednym z głównych miejsc czci św. Józefa w Polsce stał się Kalisz, gdzie kult ten od początku wiązano z obrazem Świętej Rodziny.
        U progu trzeciego tysiąclecia Papież - św. Jan Paweł II wskazał na św. Józefa jako niezawodny wzór i pomoc. Do pielgrzymów Diecezji Kaliskiej w 1997 roku powiedział: "Potrzeba tego świadectwa oddania. Potrzeba go człowiekowi, często zagubionemu pośród fałszywych obietnic łatwego szczęścia. Potrzeba go w życiu rodzinnym, społecznym, kulturalnym, politycznym, aby wszyscy ludzie mogli w Synu Bożym odnaleźć źródło prawdziwej nadziei. Niech Święty Józef czczony w Kaliskim Sanktuarium stanie się dla nas wszystkich nauczycielem i duchowym przewodnikiem."
        W pierwszą niedzielę Adwentu 2017r. zaczął się Nadzwyczajny Rok św. Józefa Kaliskiego. Rok ten będzie trwał aż do 6 stycznia 2019r. W tym roku za nawiedzenie tego miejsca i po spełnieniu określonych warunków można uzyskać odpust zupełny.
        Wybraliśmy się i my do tego szczególnego miejsca, aby zawierzyć św. Józefowi naszą Wspólnotę oraz samych siebie.
Obraz Świętej Rodziny  (0 B)

AKT ZAWIERZENIA WSPÓLNOTY "WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ"

Święty Józefie,
Oblubieńcze Dziewicy Maryi,
Opiekunie Syna Bożego,

Patronie i Opiekunie Kościoła Chrystusowego Tobie powierzamy Wspólnotę „Wypłyń na głębię”. Umacniaj nas w wierności podjętym zobowiązaniom. Wyproś, aby nasze życie było jednoznacznym świadectwem całkowitego oddania się Jezusowi Chrystusowi jako naszemu Panu i Zbawicielowi.

Podporo rodzin, wspieraj  nas w budowaniu wzajemnych relacji przenikniętych miłością, zgodą i przebaczeniem, by nasza codzienność wznosiła się na skale, którą jest Chrystus.

Pociecho zasmuconych, wspieraj nas swoim wstawiennictwem, abyśmy potrafili przeżywać trudny czas z Chrystusem i Jemu ofiarowywać swoje cierpienia, choroby i niepokoje.

Patronie pracujących, otocz Swoją opieką nasze posługi. Bądź dla nas wsparciem w wysiłkach służących dobru Wspólnoty, w osobistym rozwoju i wzroście dobra wspólnego. Spraw, aby nasze posługi stały się osobistą drogą do świętości.

Najlepszy Ojcze, prowadź nas prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz nas walczyć ze złymi skłonnościami natury, z pokusami ciała, świata i szatana. Naucz pracy nad kształtowaniem charakteru i umiejętności nabywania cnót. Wzbudź i podtrzymuj zapał dążenia do świętości, zgodnie z zaleceniem Chrystusa: „Bądźcie doskonałymi, jak Ojciec wasz Niebieski doskonały jest”.

Święty Józefie, Troskliwy Obrońco Chrystusa, podobnie jak troszczyłeś się o naszego Zbawiciela i Jego Matkę, tak opiekuj się Wspólnotą "Wypłyń na głębię”.  Amen.

Relacja fotograficzna: ZDJĘCIA

powrót