TvOdnowa

Galeria

Czytania

Statystyki

Osób OnLine
2

Odwiedziło nas
1 208 982

Konferencja "Miłość Boża" - materiały do medytacji

16 listopada 2010

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne."
(J 3,16)

W tym tygodniu proś Boga Ojca o łaskę, której pragniesz: abyś Go lepiej poznawał jako Tego, który cię kocha i wzywa do odpowiedzi modlitwą na Jego miłość:
Ojcze, dziękuję Ci, że tak bardzo mnie kochasz. Dziękuję Ci za to, że ukochałeś mnie odwieczną miłością, i za to, że Ty pierwszy mnie umiłowałeś. Pomóż mi traktować Cię poważnie jako Tego, który mnie kocha miłością wielką i bezwarunkową. Boże Ojcze, dziś otwieram się na Twoją miłość i bardzo pragnę jej doświadczyć. Kocham Cię. Naucz mnie poznawać i kochać Cię bardziej. Amen.
Bóg najbardziej ze wszystkich ludzi ukochał Maryję i Ona najpełniej doświadczyła Jego ojcowskiej miłości. W tym tygodniu proś
Maryje:
Matko, pomóż mi uwierzyć w miłość Boga do mnie i pomóż i mi na nią należycie odpowiedzieć.

więcej

Encyklika „Caritas in veritate” - cz. VI

10 kwietnia 2010

Rozwój ludów, prawa i obowiązki,  środowisko

43. «Powszechna solidarność, która jest faktem i dobrodziejstwem dla nas, jest również powinnością»(105). Dzisiaj wiele osób skłonnych jest utrzymywać, że nie mają żadnych zobowiązań wobec nikogo oprócz samych siebie. Uważają, że posiadają tylko prawa, i często mają poważne trudności w dojrzewaniu do odpowiedzialności za integralny rozwój własny i drugiego człowieka. Z tego powodu ważne jest zabieganie o nową refleksję nad tym, że prawa zakładają obowiązki, bez których przeradzają się w samowolę (106).

więcej

Encyklika „Caritas in veritate” - cz. V

01 marca 2010

Braterstwo, rozwój ekonomiczny i społeczeństwo obywatelskie

Miłość w prawdzie stawia człowieka wobec zdumiewającego doświadczenia, jakim jest dar. W swoim życiu otrzymuje on darmo wiele różnych rzeczy, co często nie jest uznawane z powodu wyłącznie produktywistycznej i utylitarystycznej wizji życia. Istota ludzka została stworzona do daru, który ją wyraża i urzeczywistnia jej wymiar transcendentny. Czasem człowiek współczesny żywi mylne przekonanie, że jest jedynym twórcą samego siebie, swojego życia i społeczeństwa. To mniemanie jest konsekwencją egoistycznego skupienia się na sobie, które wywodzi się — mówiąc językiem wiary — z grzechu pierworodnego.

więcej

Encyklika „Caritas in veritate” - cz. IV

30 listopada 2009

ROZWÓJ LUDZKI W NASZYCH CZASACH cd.

W wielu krajach ubogich utrzymuje się krańcowa niepewność życia — i istnieje niebezpieczeństwo jej pogłębienia się —  będąca konsekwencją braku żywności: głód zbiera nadal wiele ofiar pośród tylu «Łazarzów», którym nie pozwala się zasiąść przy stole bogacza (64), jak postulował Paweł VI. «Dać jeść głodnym» (por. Mt 25, 35. 37. 42) to imperatyw etyczny dla Kościoła powszechnego, odpowiadający nauczaniu jego Założyciela, Pana Jezusa, o solidarności i o dzieleniu się. Ponadto wyeliminowanie głodu w świecie stało się w epoce globalizacji celem, do którego trzeba dążyć, by ocalić pokój i stabilność planety.

więcej

Encyklika „Caritas in veritate” - cz. III

30 listopada 2009

ROZWÓJ LUDZKI W NASZYCH CZASACH

Paweł VI miał wyraźną wizję rozwoju. Przez pojęcie «rozwój» chciał wskazać jako cel uwolnienie narodów przede wszystkim od głodu, nędzy, chorób endemicznych i analfabetyzmu. Z punktu widzenia ekonomicznego to oznaczało ich uczestnictwo czynne i na równych warunkach w międzynarodowym procesie ekonomicznym; z punktu widzenia społecznego oznaczało ich ewolucję w kierunku społeczeństw wykształconych i solidarnych; z punktu widzenia politycznego — umacnianie systemów demokratycznych, mogących zapewnić wolność i pokój.

więcej

Encyklika „Caritas in veritate” - cz. II

19 października 2009

PRZESŁANIE POPULORUM PROGRESSIO

Ponowne odczytanie Populorum progressio, po ponad czterdziestu latach od jej publikacji, zachęca do pozostania wiernym jej przesłaniu miłości i prawdy, rozważając je w kontekście szczególnego nauczania magisterium Pawła VI, a bardziej ogólnie w obrębie tradycji nauki społecznej Kościoła. Trzeba następnie dokonać oceny różnych pojęć, w których – w odróżnieniu od tamtego okresu – pojawia się problem rozwoju.

więcej

Encyklika „Caritas in veritate” - cz. I

22 września 2009


Ojca Świętego Benedykta XVI
Do Biskupów
Prezbiterów i Diakonów
Do Osób Konsekrowanych
I wszystkich Wiernych Świeckich
O integralnym rozwoju ludzkim

więcej

Orędzie Benedykta XVI na Wielki Post

03 marca 2009

Wartości i sensu postu poświęca Benedykt XVI swoje Orędzie na tegoroczny Wielki Post. Papież wskazuje, że w ten sposób wierni mogą wyrażać swą solidarność z najbardziej potrzebującymi braćmi.

Zachęca parafie oraz wspólnoty kościelne do odnowienia indywidualnego i wspólnotowego praktykowania postu, słuchania Słowa Bożego a także uczynków miłosierdzia. Zwraca uwagę na znaczenie częstego uczestnictwa w Eucharystii i przystępowania do Sakramentu Pokuty.

Zachęcamy do pełnego tekstu papieskiego orędzia.

więcej

Otwierać czy nie otwierać? - Oto jest pytanie

04 lutego 2009

Hamletowskie pytanie zawarte w tytule dotyczy praktyki występującej od samych narodzin Odnowy w Duchu Świętym. Chodzi o otwieranie Pisma Świętego - na chybił-trafił, po uprzedniej modlitwie, szukając odpowiedzi na jakieś ważne pytanie. Niektórzy odnoszą się do tego zwyczaju z niekłamanym entuzjazmem. Inni są wobec niego dość obojętni i sami go nie stosują. Jeszcze inni twierdzą (zadzierając przy tym lekko nosa), że na przypadek się nie zdają i wolą w swoim życiu stosować solidne reguły rozeznania duchowego.

Otwierać więc, czy nie otwierać? Na to powracające pytanie nie ma w świecie życia duchowego jednoznacznej odpowiedzi, bo... to zależy. Od czego?

Dariusz Jeziorny

więcej

„OBY TWÓJ UDZIAŁ W WIERZE OKAZAŁ SIĘ TWÓRCZY”

04 października 2008

Kasia Podchul (Kolno): Temat naszego rozważania brzmi: „Oby twój udział w wierze okazał się twórczy”. Dziś mnie i ciebie Bóg zaprasza do tego, by przyjrzeć się temu, jaka jest moja wiara. Czy to, co robię, to, w jaki sposób żyję świadczy o tym, że naprawdę dałem się porwać Jezusowi, czy rzeczywiście stoi On na pierwszym miejscu w moim życiu.

więcej

Nasze Credo (cz. 3)

14 maja 2008

Pytania i wątpliwości przy podejmowaniu Naszego Credo.
1. Nie mogę podjąć „ Naszego Credo ", bo to przekracza moje możliwości. Nie chcę się zobowiązywać do tego, czego nie wypełnię. Nie chcę łamać danego słowa.

więcej

Nasze Credo (cz. 2)

14 maja 2008

Propozycje pytań przy rozeznawaniu podjęcia „NASZEGO CREDO"    

Bóg jest Miłością    
1. W jakich chwilach Twojego życia doświadczyłeś tego, że jesteś kochany, że jesteś ogarnięty miłością Boga?

więcej

Ojciec Pio i dar języków

06 lutego 2008

W teologii duchowości rozróżniamy dwa rodzaje daru języków. Pierwszy, najbardziej powszechny, to glosolalia – rodzaj modlitewnej wokalizy, która stanowi modlitwę bezpojęciową, spotykaną współcześnie w grupach modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym. Drugi to tzw. ksenoglosja, będąca nadzwyczajnym darem Ducha Świętego, którego Bóg udziela nie tylko dla rozumienia nieznanych języków, ale do posługiwania się nimi w mowie i piśmie bez wcześniejszego ich studiowania. Czy do wyróżnionych tym charyzmatem należał również Ojciec Pio?

o. Błażej Strzechmiński OFMCap

więcej

Zniechęcenie duchowe

06 listopada 2007

Szczególnie pierwszy okres pobytu we wspólnotach charakteryzuje się zachwytem i związany jest z przyjemnymi duchowymi przeżyciami. Wiara nie opiera się jednak na niestabilnych uczuciach, ale raczej na łasce Bożej, rozumie i silnej woli. Po okresie zauroczenia przychodzi czas pustyni – czas próby.

więcej

Opętanie i egzorcyzm

16 sierpnia 2007
Z ks. Andrzejem Grefkowiczem, egzorcystą, rozmawia ks. Mirosław Cholewa

Czego dotyczy posługa egzorcysty?
Kiedy otrzymałem tego rodzaju dekret razem z drugim egzorcystą, zgłosiliśmy się do księdza Prymasa. By poczuć się posłanymi i namaszczonymi, klęknęliśmy przed nim i poprosiliśmy o błogosławieństwo na trudną posługę.
Posługa egzorcysty dotyczy takich sytuacji, które określa się opętaniem. Wśród różnego rodzaju działań złego ducha, które można podzielić na: kuszenia, zniewolenia i opętania, posługa egzorcysty jest związana z sytuacją opętania.

więcej

« poprzednia 1 [ 2 ] 3 4 następna »