TvOdnowa

Galeria

Czytania

Statystyki

Osób OnLine
2

Odwiedziło nas
1 208 982

Nie zaniedbujmy charyzmatów!

28 maja 2007

Nowe ruchy charyzmatyczne i stowarzyszenia katolickie, które powstały w większości po Soborze Watykańskim II, są bardzo rozległym zjawiskiem w Kościele, obejmującym  różnorodne formy posługi miłości, radykalnego życia wiarą i apostolstwa. Osoby w nich uczestniczące dają świadectwo swoją życiową postawą, że Jezus żyje i ma moc nieskończenie potężniejszą niż wszelkie zło i cierpienie świata. „To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat”.(J 16,33)

Artur  Dobrzyński
alumn IV roku WSD  w Łomży

więcej

Cuda miłości miłosiernej

28 marca 2007

W ostatnim numerze Zeszytów Odnowy (1/2007), został zamieszczony tekst relacjonujący IV Ostrołęckie Spotkanie Charyzmatyczne. Napisała go Asia Dawidczyk, której za to dziękujemy.

więcej

Modlitwa w językach - Cud, Boży charyzmat czy pobożne jodłowanie?

25 marca 2007

Trwa charyzmatyczne spotkanie modlitewne, wspaniałe śpiewy wychwalające Boga, wzniesione ręce… Nagle przez głośniki zaczynają płynąć nowe dźwięki: kuara-ririii kuara-ruruuu. To „modlitwa w językach”. Często porywa obecnych do włączenia się w nią; bywa, że staje się wtedy katalizatorem podobnych „języków” dla innych. Niekiedy jednak trudno oprzeć się przed postawieniem pytania: Czy kilka monotonnie powtarzających się niezrozumiałych sylab, czasem powracających w tej samej formie raz, drugi i trzeci w ciągu spotkania, czasem powracających po raz dziesiąty – to naprawdę taka modlitwa, której oczekuje od nas Bóg?

więcej

Doskonalsi od aniołów

25 marca 2007

O roli ciała podczas modlitwy - rozmowa z o. Tomaszem Kwietniem...

  - W potocznym rozumieniu modlitwa to raczej domena ducha niż ciała, natomiast Ojciec w książce „Pochwała ciała” napisał: „Problemem dzisiejszym jest odcieleśnienie modlitwy”.

Modlitewnego bezruchu nie można utożsamiać z duchowością, a człowiek nie jest aniołem uwięzionym w worku. Największą pokusą chrześcijan był i jest dualizm...

więcej

NASZE CREDO

16 września 2006
Formy zobowiązań „Naszego Credo”:

Pragniemy:
l. Codziennie podejmować:
- modlitwę dziękczynną i wielbiącą jako odpowiedź na Boga obecnego w naszym życiu;
- rachunek sumienia;
- Słowo Boże (jeśli nie ma innych wskazań, np. spowiednika) według kalendarza liturgicznego w formie refleksji, medytacji, benedyktyńskiego "lectio divina" czy w innej formie;
- jedną z niżej wymienionych form modlitwy za Kościół (jedna z godzin Brewiarza, Anioł Pański, Różaniec, Apel Jasnogórski, Eucharystia w wybrany dzień powszedni).

więcej

Modlitwa i praca

03 września 2006

św. Benedykt - "Módl się i pracuj" - mówi się, że to zdanie odróżnia benedyktynów od innych zakonów. Choć nie jest ono zapisane w regule, to przecież stanowi jej główne przesłanie i ukierunkowuje na modlitwę, pracę oraz na szacunek do drugiego człowieka. Można dodać jeszcze jedno zdanie: "nie bądź smutny!" Czasami mówi się nawet: "módl się i pracuj w radości serca". To są punkty, wokół których będę koncentrować nasze rozważania.

więcej

Od przebaczenia do pojednania

16 marca 2006

Często zdarza się, iż osoby dążące do pokonania w sobie poczucia krzywdy mylą przebaczenie z pojednaniem. Są to jednak dwa różne, chociaż ściśle ze sobą złączone, doświadczenia. Przebaczenie uprzedza pojednanie; stanowi także konieczny warunek prawdziwej jedności i zgody między ludźmi. Pojednanie może być budowane tylko na wzajemnej wymianie przebaczenia - ofiarowanie przebaczenia powinno być wówczas złączone z jego przyjęciem.

więcej

Papieskie orędzie na Wielki Post 2006

15 marca 2006
Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi (por. Mt 9, 36)

Umiłowani Bracia i Siostry!

Wielki Post jest okresem najbardziej sprzyjającym wewnętrznej pielgrzymce do Tego, który jest źródłem miłosierdzia. Jest to pielgrzymka po pustyni naszego ubóstwa, w której On sam nam towarzyszy, wspierając nas w drodze ku radości Wielkiej Nocy.

więcej

Wielki Post

15 marca 2006
Wielki Post

Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak nazywa się ten okres, trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.

więcej

Kolejne nawrócenie

12 marca 2006

Na początku, kiedy pracujemy nad sobą, widzimy swój szybki wzrost, widzimy jak szybko się zmieniamy. Jednak w pewnym momencie mamy wrażenie, że zwalniamy, wydaje się nam, że nic się w nas nie zmienia. Zastanawiamy się czy nie szukać gdzieś indziej. Wtedy najważniejsza staje się wierność obranej drodze. Jeśli jesteśmy wierni, z czasem zobaczymy jak wiele się w nas dokonało. To jest jak wyprawa w góry. Wchodzimy na szlak, który ma nas doprowadzić na szczyt, który widzimy na początku.

więcej

Barbara Karpińska  ŁASKA KRYZYSU

04 stycznia 2006

Już same słowa takie, jak kryzys, cierpienie, próba, trudne doświadczenie wywołują w nas zaniepokojenie. Jeżeli czasem podejmujemy refleksję nad sytuacją kryzysową, to najczęściej ogranicza się ona do postawienia pytania: „Dlaczego coś się wydarzyło”, „Dlaczego dotknęło tę lub inną osobę, lub grupę osób”. Dość powszechnie, w pierwszym odruchu w zaistniałym dramacie lub tragedii jesteśmy skłonni doszukiwać się Bożej kary. Dużo trudniej jest nam przyjąć, że cierpienie...

więcej

Modlitwa wielbiąca przybliża mnie do Boga.

30 listopada 2005
"Uwielbienie to modlitwa, która uznaje, że Bóg jest Bogiem." (bp Dominique Rey)

Każdemu z nas potrzebne jest odkrycie, pogłębienie lub odnowienie pragnienia stanięcia przed Panem w uwielbieniu - z ufnością, wdzięcznością i wielkodusznością w każdych okolicznościach życia. Uwielbienie uczy nas zawierzenia, uczy trwać w obecności Boga i wciąż kierować ku Niemu spojrzenie, uczy dochowania wierności w czasie prób życiowych. Modlitwa uwielbienia jest powołaniem każdego człowieka.

więcej

Początki Odnowy na świecie

30 listopada 2005

Refleksje Davida Mangana - jednego z uczestników rekolekcji uznawanych za początek katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, które odbyły sięw Duquesne (USA) 18 lutego 1967 roku.

Grupa studentów Uniwersytetu Duquense w Pittsburgu zaplanowała urządzić w czasie weekendu rekolekcje poświęcone Duchowi Świętemu. Miałem wtedy 22 lata, zaangażowany byłem w pracę katechetyczną przy parafii i pamiętam, że odłożyłem przygotowania do moich zajęć na temat Ducha Świętego, bo miałem nadzieję, że te rekolekcje nauczą mnie czegoś nowego.

więcej

Warunki dobrego świadectwa

26 listopada 2005

Mówiąc świadectwo, pamiętaj o trzech jego podstawowych warunkach i przedstaw:
1. swoje życie przed sytuacją, kiedy Pan Bóg zadziałał;
2. w jaki sposób Pan Bóg wkroczył w Twoje życie;
3. zmiany, jakie nastąpiły w Twoim życiu.

więcej

Kilka słów o modlitwie osobistej

15 października 2005


Człowiek, który wszedł w relację bliskości z Bogiem, potrzebuje codziennego osobistego kontaktu z Bogiem poprzez modlitwę. Jest ona warunkiem trwania człowieka w Bogu, jego wzrastania i rozwoju duchowego.

więcej

« poprzednia 1 2 [ 3 ] 4 następna »