TvOdnowa

Galeria

Czytania

Statystyki

Osób OnLine
5

Odwiedziło nas
1 174 698

Ps 16, 1-2.9-11

Data spotkania 26 października 2010
Prowadzący: Irena
1Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie,
2 mówię Panu: «Tyś jest Panem moim;
nie ma dla mnie dobra poza Tobą».
9 Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje,
a ciało moje będzie spoczywać z ufnością,
10 6 bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu
i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu.
11 Ukażesz mi ścieżkę życia,
pełnię radości u Ciebie,
rozkosze na wieki po Twojej prawicy.

katecheza - Lenka (o świadectwie)

Jk 1, 2-4

Data spotkania 12 października 2010
Prowadzący: Mirek
Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia.  Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków.

1J 5, 14-15

Data spotkania 28 września 2010
Prowadzący: Dorota

14 Ufność, którą w Nim pokładamy,
      polega na przekonaniu,
      że wysłuchuje On
      wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą.
15 A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb,
      pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili.

katecheza o św. Janie - ks. Robert

Ps 113

Data spotkania 14 września 2010
Prowadzący: Ania
1 Alleluja.
   Chwalcie, słudzy Pańscy,
   chwalcie imię Pana:
2 Niech imię Pańskie będzie błogosławione
   odtąd i aż na wieki!
3 Od wschodu słońca aż po zachód jego
   niech imię Pańskie będzie pochwalone!
4 Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy,
   Jego chwała sięga ponad niebiosa.
5 Któż jak nasz Pan Bóg,
   co siedzibę ma w górze,
6 co w dół spogląda
   na niebo i na ziemię?
7 Podnosi nędzarza z prochu,
   a dźwiga z gnoju ubogiego,
8 by go posadzić wśród książąt,
   wśród książąt swojego ludu,
9 Ten, co niepłodnej każe mieszkać w domu
    jako pełnej radości matce synów.
    Alleluja.
  
konferencja o pełnieniu woli Bożej - diakon Adam

Ps 36, 6-10

Data spotkania 22 czerwca 2010
Prowadzący: Lenka

6 Łaskawość Twoja, Panie, dosięga nieba,
   a Twoja wierność samych obłoków.
7 Twoja sprawiedliwość - jak najwyższe góry;
   Twoje wyroki - jak Wielka Otchłań:
   niesiesz, Panie, ocalenie ludziom i zwierzętom.
8 Jak cenna jest Twoja łaska,
   synowie ludzcy przychodzą do Ciebie,
   chronią się w cieniu Twych skrzydeł:
9 sycą się tłuszczem Twojego domu,
   poisz ich potokiem Twoich rozkoszy.
10 Albowiem w Tobie jest źródło życia
   i w Twej światłości oglądamy światłość.

katecheza: ks. Robert (o dogmatach)

Mt 5, 13-16

Data spotkania 08 czerwca 2010
Prowadzący: Basia

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.

katecheza: Ania (obowiązki stanu)

Łk 5, 4-11

Data spotkania 25 maja 2010
Prowadzący: Marek
Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!». A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Katecheza: ks. Robert ( o gestach i postawach liturgicznych)

Ps 98, 1-3

Data spotkania 11 maja 2010
Prowadzący: Dorota

1  Śpiewajcie Panu pieśń nową
    albowiem cuda uczynił.
    Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica
    i święte ramię Jego.
2  Pan okazał swoje zbawienie:
    na oczach narodów
    objawił swą sprawiedliwość.
3  Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
    wobec domu Izraela.
    Ujrzały wszystkie krańce ziemi
    zbawienie Boga naszego.    

Mdr 7, 15-21

Data spotkania 13 kwietnia 2010
Prowadzący: Marek
Prośba o natchnienie

15 Oby mi Bóg dał słowo odpowiednie do myśli
     i myślenie godne tego, co mi dano!
     On jest bowiem i przewodnikiem Mądrości,
     i tym, który mędrcom nadaje kierunek.
16  W ręku Jego i my, i nasze słowa,
     roztropność wszelka i umiejętność działania.
17  On mi dał bezbłędną znajomość rzeczy:
     poznać budowę świata i siły żywiołów,
18  początek i kres, i środek czasów,
     odmiany przesileń i następstwa pór,
19  obroty roczne i układy gwiazd,
20  naturę zwierząt i popędy bestii,
     moce duchów i myślenie ludzkie,
     różnorodność roślin i siły korzeni.
21 Poznałem i co zakryte, i co jest jawne,
     pouczyła mnie bowiem Mądrość - sprawczyni wszystkiego!

Ps 118, 1-7

Data spotkania 06 kwietnia 2010
Prowadzący: Ania

1  Alleluja.
    Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
    bo łaska Jego trwa na wieki.
2  Niech mówi dom Izraela:
    «Łaska Jego na wieki».
3  Niech mówi dom Aarona:
    «Łaska Jego na wieki».
4  Niech mówią bojący się Pana:
    «Łaska Jego na wieki».

5 Zawołałem z ucisku do Pana,
    Pan mnie wysłuchał i wywiódł na wolność.
6  Pan jest ze mną, nie lękam się:
    cóż mi może zrobić człowiek?
7  Pan ze mną, mój wspomożyciel,
    ja zaś będę mógł patrzeć z góry na mych wrogów.

Ps 46, 2-4

Data spotkania 30 marca 2010
Prowadzący: Basia

2  Bóg jest dla nas ucieczką i mocą:
    łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach.
3  Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia
    i góry zapadały w otchłań morza.
4  Niech wody jego burzą się i kipią,
    niech góry się chwieją pod jego naporem:
    Pan Zastępów jest z nami,
    Bóg Jakuba jest dla nas obroną.

Ps 16

Data spotkania 16 marca 2010
Prowadzący: Marek
1 Miktam. Dawidowy.

    Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie,
2  mówię Panu: «Tyś jest Panem moim;
    nie ma dla mnie dobra poza Tobą».
3  Ku świętym, którzy są na Jego ziemi,
    wzbudził On we mnie miłość przedziwną!
4  Ci, którzy idą za obcymi [bogami],
    pomnażają swoje boleści.
    Nie wylewam krwi w ofiarach dla nich,
    imion ich nie wymawiam swoimi wargami.
5  Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego:
    To właśnie Ty mój los zabezpieczasz.

6  Sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały
    i bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo.
7  Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
    bo nawet nocami upomina mnie serce.
8  Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy,
    nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy.

9  Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje,
    a ciało moje będzie spoczywać z ufnością,
10 bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu
    i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu.
11 Ukażesz mi ścieżkę życia,
    pełnię radości u Ciebie,
    rozkosze na wieki po Twojej prawicy.

J 14, 1-3

Data spotkania 08 marca 2010
Prowadzący: Ania
        Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.

Ps 34, 2-16

Data spotkania 22 lutego 2010
Prowadzący: Lenka

2  Chcę błogosławić Pana w każdym czasie,
    na ustach moich zawsze Jego chwała.

3  Dusza moja będzie się chlubiła w Panu,
    niech słyszą pokorni i niech się weselą!

4  Uwielbiajcie ze mną Pana,
    imię Jego wspólnie wywyższajmy!

5  Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał
    i uwolnił od wszelkiej trwogi.

6  Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością,
    a oblicza wasze nie zaznają wstydu.

7  Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał,
    i wybawił ze wszystkich ucisków.

8 Anioł Pana zakłada obóz warowny
    wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie.

9  Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan,
    szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka.

10 Bójcie się Pana, święci Jego,
    gdyż bogobojni nie doświadczają biedy.

11 Możni zubożeli i zaznali głodu;
    a szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie.

12 Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie;
    nauczę was bojaźni Pańskiej.

13 Jakim ma być człowiek, co miłuje życie
    i pragnie dni, by zażywać szczęścia?

14 Powściągnij swój język od złego,
    a twoje wargi od słów podstępnych!

15 Odstąp od złego, czyń dobro;
    szukaj pokoju, idź za nim!

16 Oczy Pana [zwrócone są] ku sprawiedliwym,
    a Jego uszy na ich wołanie.

?

Data spotkania 09 lutego 2010
Prowadzący: Marek
? (Brakuje Słowa na stronie. Czy ktoś ma namiary?)

« poprzednia ... 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 12 13 14 ... następna »