TvOdnowa

Galeria

Czytania

Statystyki

Osób OnLine
13

Odwiedziło nas
2 399 445

1 2 3

Terminarz

Wtorek, 11-05-2021
godzina 19:00
Adoracja Najświętszego Sakramentu

Niedziela, 23-05-2021
godzina 18:00
Msza Święta ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO oprawiana przez naszą wspólnotę

Słowo ze spotkania

13 października 2020r. -Ps 146

Alleluja.
Chwal, duszo moja, Pana,
chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę;
chcę śpiewać Bogu mojemu, póki będę istniał.
Nie pokładajcie ufności w książętach
ani w człowieku, u którego nie ma wybawienia.
Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi,
wówczas przepadają jego zamiary.
Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba,
kto ma nadzieję w Panu, Bogu swoim,
który stworzył niebo i ziemię,
i morze ze wszystkim, co w nich istnieje.
On wiary dochowuje na wieki,
daje prawo uciśnionym
i daje chleb głodnym.
Pan uwalnia jeńców,
Pan przywraca wzrok niewidomym,
Pan podnosi pochylonych,
Pan miłuje sprawiedliwych.
Pan strzeże przychodniów,
chroni sierotę i wdowę,
lecz na bezdroża kieruje występnych.
Pan króluje na wieki,
Bóg twój, Syjonie - przez pokolenia.
Alleluja.