TvOdnowa

Galeria

Czytania

1 2 3

Terminarz

Niedziela, 10-12-2023
godzina 18:00
Msza Święta niedzielna oprawiana przez naszą wspólnotę

Wtorek, 12-12-2023
godzina 19:00
Spotkanie wspólnoty

Wtorek, 19-12-2023
godzina 19:00
Spotkanie wspólnoty- Wigilia

Słowo ze spotkania

28 listopada 2023 - Iz 26, 7-9

Ścieżka sprawiedliwego jest prosta,
Ty równasz prawą drogę sprawiedliwego.
Także na ścieżce Twoich sądów,
o Panie, my również oczekujemy Ciebie;
imię Twoje i pamięć o Tobie
to upragnienie duszy.
Dusza moja pożąda Ciebie w nocy,
duch mój - poszukuje Cię w mym wnętrzu;
bo gdy Twe sądy jawią się na ziemi,
mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości.