TvOdnowa

Galeria

Czytania

Statystyki

Osób OnLine
6

Odwiedziło nas
3 844 044

24 stycznia 2023 r. - Syr 43, 28-31

Data spotkania 24 stycznia 2023
Prowadzący: Ania
Aby Go wysławiać, gdzie siłę znajdziemy?
Jest On bowiem większy niż wszystkie Jego dzieła.
Pan jest straszliwy i bardzo wielki,
a przedziwna [jest] Jego potęga.
Chwaląc Pana, wywyższajcie Go,
ile tylko zdołacie, albowiem i tak będzie jeszcze wyższy,
a wywyższając Go, pomnóżcie siły,
nie ustawajcie, bo i tak nie dojdziecie [do końca].
Któż Go widział tak, by mógł opowiedzieć,
i któż Go tak uwielbi, jak tego jest godzien?

10 stycznia 2023 r. - Prz 3, 1-6

Data spotkania 10 stycznia 2023
Prowadzący: Małgorzata
Synu mój, nie zapomnij mych nauk, twoje serce niech strzeże nakazów, bo wiele dni i lat życia i pełnię ci szczęścia przyniosą: Niech miłość i wierność cię strzeże; przymocuj je sobie do szyi, na tablicy serca je zapisz, a znajdziesz życzliwość i łaskę w oczach Boga i ludzi. Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna.


Katecheza: Ewa (Grupy dzielenia)

13 grudnia 2022 r. - Iz 51, 15-16

Data spotkania 13 grudnia 2022
Prowadzący: Ewa
Lecz Ja jestem Pan, twój Bóg, który gromi morze, tak iż się burzą jego odmęty. - Pan Zastępów - to moje imię. - Włożyłem moje słowa w twe usta i w cieniu mej ręki cię skryłem, bym mógł rozciągnąć niebo i założyć ziemię, i żeby powiedzieć Syjonowi: «Tyś moim ludem».

Konferencja: ks. Czarek (o Eucharystii. Części Mszy św. : Obrzędy wstępne i Liturgia słowa)

29 listopada 2022 r.- Iz 25, 3-5

Data spotkania 29 listopada 2022
Prowadzący: Ania
Przeto lud mocny Cię chwali,
miasto narodów przemożnych czci Ciebie.
Bo Tyś jest ucieczką dla biednych,
dla ubogich podporą w utrapieniu;
Tyś osłoną przed deszczem,
Tyś ochłodą przed skwarem;
bo tchnienie przemożnych
jest jak deszcz zimowy,
jak spiekota na suchym stepie.
Ty uśmierzysz wrzawę pysznych;
jak upał cieniem chmury,
tak pieśń ciemięzców zostanie stłumiona.


Nauczanie: Lena (Adwent)

22 listopada 2022 r.- 1 Krl 9, 3

Data spotkania 22 listopada 2022
Prowadzący: Lena
Pan tak przemówił do niego: «Wysłuchałem twoją modlitwę i twoje błaganie, które zanosiłeś przede Mną. Uświęciłem tę świątynię, którą zbudowałeś dla umieszczenia w niej na wieki mego Imienia. Po wszystkie dni będą na nią skierowane moje oczy i moje serce.

Nauczanie: Ks. Czarek (Co dalej po REO?)

25 października 2022r.- Syr 34, 13-17

Data spotkania 25 października 2022
Prowadzący: Małgorzata
Duch bojących się Pana żyć będzie,
albowiem ich nadzieja jest w Tym, który ich zbawia.
Ten, kto boi się Pana, niczego lękać się nie będzie
ani obawiać, albowiem On sam jest jego nadzieją.
Szczęśliwa dusza tego, który się boi Pana.
Kogóż się on trzyma i któż jest jego podporą?
Oczy Pana są nad tymi, którzy Go miłują -
tarcza potężna i podpora silna,
ochrona przed gorącym wichrem i osłona przed żarem południa,
zabezpieczenie przed potknięciem się i pomoc w upadku.
Podnosi On duszę i oświeca oczy,
daje zdrowie, życie i błogosławieństwo.Katecheza: Ania

11 października 2022 r.- Ps 116, 5-9

Data spotkania 11 października 2022
Prowadzący: Małgorzata
Pan jest łaskawy i sprawiedliwy
i Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi pełnych prostoty:
byłem bezsilny, a On mię wybawił.
Wróć, moja duszo, do swego spokoju,
bo Pan ci dobrze uczynił.
Uchronił bowiem moje życie od śmierci,
moje oczy - od łez,
moje nogi - od upadku.
Będę chodził w obecności Pańskiej
w krainie żyjących.

27 września 2022 r. - Iz 61, 1-3B

Data spotkania 27 września 2022
Prowadzący: ks. Czarek
Duch Pana Boga nade mną,
bo Pan mnie namaścił.
Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim,by opatrywać rany serc złamanych,
by zapowiadać wyzwolenie jeńcom
i więźniom swobodę;
aby obwieszczać rok łaski Pańskiej,
i dzień pomsty naszego Boga;
aby pocieszać wszystkich zasmuconych,
by rozweselić płaczących na Syjonie,
aby im wieniec dać zamiast popiołu,
olejek radości zamiast szaty smutku,
pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu.


Katecheza: Ania "Świadectwo wiary"

13 września 2022 r.- Mk 4, 21-24

Data spotkania 13 września 2022
Prowadzący: Lena
Mówił im dalej: «Czy po to wnosi się światło, by je umieścić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, żeby je umieścić na świeczniku?  Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!»

21 czerwca 2022 r. - Ps 138, 1-3

Data spotkania 21 czerwca 2022
Prowadzący: Tereska
Będę Cię sławił, , z całego mego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich
będę śpiewał Ci wobec aniołów.
Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu przybytkowi.
I będę dziękował Twemu imieniu
za łaskę Twoją i wierność,
bo wywyższyłeś ponad wszystko
Twoje imię i obietnicę.
Kiedym Cię wzywał, wysłuchałeś mnie,
pomnożyłeś siłę mej duszy.

24 maja 2022 r.- Syr 1, 1-10

Data spotkania 24 maja 2022
Prowadzący: Lena
Cała mądrość od Boga pochodzi, jest z Nim na wieki. Piasek morski, krople deszczu i dni wieczności któż może policzyć? Wysokość nieba, szerokość ziemi, przepaść i mądrość któż potrafi zbadać? Jako pierwsza przed wszystkim stworzona została mądrość, rozum roztropności od wieków. Korzeń mądrości komuż się objawił, a dzieła jej wszechstronnej umiejętności któż poznał? Jest Jeden mądry, co bardzo lękiem przejmuje, siedzący na swym tronie. To Pan ją stworzył, przejrzał, policzył i wylał na wszystkie swe dzieła, na wszystkie stworzenia według swego daru, a tych, co Go miłują, hojnie nią wyposażył.

Katecheza: "Credo"

10 maja 2022 r. - Ps 66, 1-4

Data spotkania 10 maja 2022
Prowadzący: Ewelina
Sławcie Boga z radością, wszystkie ziemie,
opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu świetną oddawajcie!
Powiedzcie Bogu: Jak zadziwiające są Twoje dzieła!
Z powodu wielkiej Twej mocy
muszą Ci schlebiać Twoi wrogowie.
Niechaj cała ziemia Cię wielbi
i niechaj śpiewa Tobie,
niech imię Twoje opiewa!


Konferencja: Dorota " Wybory Lidera"

26 kwietnia 2022 r. - Flp 4, 4-7

Data spotkania 26 kwietnia 2022
Prowadzący: Teresa
Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom
wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie
wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki
umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

Świadectwo: Arkadiusz

12 kwietnia 2022 r. - Iz 63, 7-9

Data spotkania 12 kwietnia 2022
Prowadzący: Małgorzata
Sławić będę dobrodziejstwa Pańskie, chwalebne czyny Pana, wszystko,
co nam Pan wyświadczył, i wielką dobroć dla domu Izraela, jaką nam
okazał w swoim miłosierdziu i według mnóstwa swoich łask.
Powiedział On: «Na pewno ci są moim ludem, synami, którzy
Mnie nie zawiodą!» I stał się dla nich wybawicielem
w każdym ich ucisku. To nie jakiś wysłannik lub anioł, lecz Jego
oblicze ich wybawiło. W miłości swej i łaskawości On sam ich wykupił.
On wziął ich na siebie i nosił przez wszystkie dni przeszłości.


Katecheza: Ks. Czarek  "Triduum Paschalne"

22 marca 2022 r. - Prz 3, 1-6

Data spotkania 22 marca 2022
Prowadzący: Lena
Synu mój, nie zapomnij mych nauk,
twoje serce niech strzeże nakazów,
bo wiele dni i lat życia
i pełnię ci szczęścia przyniosą:
Niech miłość i wierność cię strzeże;
przymocuj je sobie do szyi,
na tablicy serca je zapisz,
a znajdziesz życzliwość i łaskę
w oczach Boga i ludzi.
Z całego serca Bogu zaufaj,
nie polegaj na swoim rozsądku,
myśl o Nim na każdej drodze,
a On twe ścieżki wyrówna.


Katecheza: Ania "Lekarstwo na grzechy przeciwko jedności we wspólnocie"

[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... następna »