TvOdnowa

Galeria

Czytania

Rozważania DROGI ŚWIATŁA z dn. 20.04.2021 r.

24 kwietnia 2021

DROGA ŚWIATŁA DROGĄ WIARY

Wiara jest wspólnym mianownikiem dla wydarzeń , które będziemy rozważać  przechodząc przez kolejne spotkania z Zmartwychwstałym. Papież  Franciszek w  encyklice LUMEN FIDEI pisze że „ światło wiary jest zdolne oświetlić całe życie człowieka”. Źródłem tak potężnego światła może być jedynie „spotkanie z żywym Bogiem ,który nas wzywa i ukazuje swoją miłość” .Stwórca daje nam w ten sposób Lampe ,dzięki której nie zagubimy się na naszej drodze .Jest nią JEZUS CHRYSTUS  ZMARTWYCHWSTAŁY .Zaopatrzeni w tą Lampe ,idziemy radośnie DROGĄ ŚWIATŁA.

więcej

Eucharystia w ujęciu biblijnym

13 października 2020

więcej

TRIDUUM PASCHALNE

03 kwietnia 2020
Od Wielkiego Czwartku Kościół rozpoczyna obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego będzie wspominać mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

więcej

Katecheza "Rozwój i formacja"

12 stycznia 2020

więcej

X PRZYKAZANIE DEKALOGU

20 listopada 2018
"Nie będziesz pożądał (...) żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego" (Wj 20, 17)
"Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego" (Pwt 5, 21)

więcej

IX PRZYKAZANIE DEKALOGU

20 listopada 2018
"Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego" (Wj 20, 17).
"Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa" (Mt 5, 28)

więcej

VIII PRZYKAZANIE DEKALOGU

11 kwietnia 2018
„Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek” (Wj 20, 16).

więcej

VII PRZYKAZANIE DEKALOGU

11 kwietnia 2018
"Nie będziesz kradł" (Wj 20,15; Pwt 5,19)
"Nie kradnij" (Mt 19,18)

więcej

VI PRZYKAZANIE DEKALOGU

11 kwietnia 2018
"Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę już się w swoim sercu dopuścił nią cudzołóstwa" (Mt 5, 27-28)

więcej

V PRZYKAZANIE DEKALOGU

12 marca 2018
 „Nie będziesz zabijał” (Wj 20,13)
„Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj! A kto by się dopuścił, zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam; Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi” (Mt 5, 21-22)

więcej

IV PRZYKAZANIE DEKALOGU

07 marca 2018
„Czcij twego ojca i twoją matkę, aby długo trwały dni twojego życia na ziemi, którą daje ci Jahwe, twój Bóg” (Wj 20,12)
„Czcij twego ojca i twoją matkę, jak ci nakazał Jahwe, twój Bóg, by długo trwały dni twojego życia i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą daje ci Jahwe, twój Bóg” (Pwt 5,16).

więcej

III PRZYKAZANIE DEKALOGU

07 marca 2018
„Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego.” (Wj 20, 8).
„A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił, ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając” (Rdz 2, 1-3).

więcej

II PRZYKAZANIE DEKALOGU

05 marca 2018
„Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy” (Wj 20, 7; Pwt 5, 11).
„Powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał... A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie” (Mt 5, 33-34).

więcej

Tajemnica Eucharystii - Catalina Rivas

21 lutego 2018
„Gdy Kościół sprawuje Eucharystię, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania swojego Pana, to centralne wydarzenie zbawienia staje się rzeczywiście obecne i «dokonuje się dzieło naszego Odkupienia». Ofiara ta ma do tego stopnia decydujące znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, że Jezus złożył ją i wrócił do Ojca, dopiero wtedy, gdy zostawił nam środek umożliwiający uczestnictwo w niej, tak jakbyśmy byli w niej obecni. W ten sposób każdy wierny może w niej uczestniczyć i korzystać z jej niewyczerpanych owoców.” (Jan Paweł II, Encyklika o Eucharystii, 11)

więcej

I PRZYKAZANIE DEKALOGU

15 lutego 2018
„Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! (…)
Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył”(Wj 20,2-5)
„Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” (Mt 4,10)

więcej

« poprzednia 1 [ 2 ] 3 4 5 następna »