TvOdnowa

Galeria

Czytania

1 2 3

Terminarz

Wtorek, 03-10-2023
godzina 19:00
Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie

Piątek, 06-10-2023
godzina 19:00
Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO)

Słowo ze spotkania

12 września 2023 r. - Kol 2, 6-8
Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.