TvOdnowa

Galeria

Czytania

Statystyki

Osób OnLine
9

Odwiedziło nas
1 138 236

VIII PRZYKAZANIE DEKALOGU

11 kwietnia 2018
„Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek” (Wj 20, 16).

więcej

VII PRZYKAZANIE DEKALOGU

11 kwietnia 2018
"Nie będziesz kradł" (Wj 20,15; Pwt 5,19)
"Nie kradnij" (Mt 19,18)

więcej

VI PRZYKAZANIE DEKALOGU

11 kwietnia 2018
"Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę już się w swoim sercu dopuścił nią cudzołóstwa" (Mt 5, 27-28)

więcej

V PRZYKAZANIE DEKALOGU

12 marca 2018
 „Nie będziesz zabijał” (Wj 20,13)
„Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj! A kto by się dopuścił, zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam; Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi” (Mt 5, 21-22)

więcej

IV PRZYKAZANIE DEKALOGU

07 marca 2018
„Czcij twego ojca i twoją matkę, aby długo trwały dni twojego życia na ziemi, którą daje ci Jahwe, twój Bóg” (Wj 20,12)
„Czcij twego ojca i twoją matkę, jak ci nakazał Jahwe, twój Bóg, by długo trwały dni twojego życia i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą daje ci Jahwe, twój Bóg” (Pwt 5,16).

więcej

III PRZYKAZANIE DEKALOGU

07 marca 2018
„Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego.” (Wj 20, 8).
„A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił, ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając” (Rdz 2, 1-3).

więcej

II PRZYKAZANIE DEKALOGU

05 marca 2018
„Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy” (Wj 20, 7; Pwt 5, 11).
„Powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał... A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie” (Mt 5, 33-34).

więcej

Tajemnica Eucharystii - Catalina Rivas

21 lutego 2018
„Gdy Kościół sprawuje Eucharystię, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania swojego Pana, to centralne wydarzenie zbawienia staje się rzeczywiście obecne i «dokonuje się dzieło naszego Odkupienia». Ofiara ta ma do tego stopnia decydujące znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, że Jezus złożył ją i wrócił do Ojca, dopiero wtedy, gdy zostawił nam środek umożliwiający uczestnictwo w niej, tak jakbyśmy byli w niej obecni. W ten sposób każdy wierny może w niej uczestniczyć i korzystać z jej niewyczerpanych owoców.” (Jan Paweł II, Encyklika o Eucharystii, 11)

więcej

I PRZYKAZANIE DEKALOGU

15 lutego 2018
„Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! (…)
Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył”(Wj 20,2-5)
„Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” (Mt 4,10)

więcej

kilka słów o GRUPACH DZIELENIA

30 września 2014
PRZEBIEG SPOTKANIA  GRUPKI  DZIELENIA
powitanie się
1.Zapalenie świecy –modlitwa do Ducha Św. i krótkie uwielbienie
2.Uświadomienie celu spotkania-temat  i kolejne punkty spotkania, określenie czasu na poszczególne tematy
3.Dzielenie się

więcej

O Wielkim Poście

26 marca 2011

Post; inaczej, pewna forma pokuty, związana z dobrowolnym wyrzeczeniem się czegoś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni i bez czego trudno nam się obejść, co sprawia nam przyjemność. Najczęściej (tradycyjnie) dotyczy to wyrzeczenia się pokarmów mięsnych lub ograniczenia pokarmów.
W Kościele Katolickim kultywujemy takie posty jak:
1. cotygodniowy post w każdy piątek,
2. Wielki Post,
3. post ścisły (w Środę Popielcową i w Wielki Piątek),
4. post eucharystyczny.

więcej

Wierzę w Boga - Wierzę Bogu

23 lutego 2011

Wyjdźmy od stwierdzenia św. Tomasza z Akwinu, że czym innym jest uznawać prawdziwość zdania: "Bóg istnieje", czymś zaś zupełnie innym jest wierzyć w Boga.

Można przecież uznawać istnienie Boga tylko dlatego, że rozum tego się domaga, albo w przerażeniu przed perspektywą ostatecznego bezsensu. Wiara w Boga zaczyna się dopiero wówczas, kiedy w Bogu Żywym znajduję źródło światła i mocy, kiedy spotykam Go w różnych okolicznościach mojego życia jako Kogoś Kochającego. Wierzę naprawdę w Boga, jeśli całą, na jaką mnie stać, głębią mojego jestestwa wiem, że On zasługuje na to, abym ja oraz każdy z moich bliźnich zawierzył Mu całego siebie.

więcej

ROZWAŻANIA „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy… uginacie się pod ciężarem” - materiały do medytacji

24 listopada 2010

Dzień  1.      Krzew winny i latorośl      J 15, 1-5)
Słowa te są  pełne szacunku do człowieka, do ciebie. Jesteś Bożym stworzeniem
i sam bez Boga jesteś słaby, kruchy, ulegający złym wpływom: pokusom, lękom, namiętnościom.
„Beze Mnie nic nie możecie uczynić” - To słowa nadziei i bezpieczeństwa. To jest obietnica bliskości Boga. Szczególnie w trudnych chwilach ta obietnica jest niezwykle cenna.

więcej

Konferencja "Miłość Boża" - materiały do medytacji

16 listopada 2010

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne."
(J 3,16)

W tym tygodniu proś Boga Ojca o łaskę, której pragniesz: abyś Go lepiej poznawał jako Tego, który cię kocha i wzywa do odpowiedzi modlitwą na Jego miłość:
Ojcze, dziękuję Ci, że tak bardzo mnie kochasz. Dziękuję Ci za to, że ukochałeś mnie odwieczną miłością, i za to, że Ty pierwszy mnie umiłowałeś. Pomóż mi traktować Cię poważnie jako Tego, który mnie kocha miłością wielką i bezwarunkową. Boże Ojcze, dziś otwieram się na Twoją miłość i bardzo pragnę jej doświadczyć. Kocham Cię. Naucz mnie poznawać i kochać Cię bardziej. Amen.
Bóg najbardziej ze wszystkich ludzi ukochał Maryję i Ona najpełniej doświadczyła Jego ojcowskiej miłości. W tym tygodniu proś
Maryje:
Matko, pomóż mi uwierzyć w miłość Boga do mnie i pomóż i mi na nią należycie odpowiedzieć.

więcej

Encyklika „Caritas in veritate” - cz. VI

10 kwietnia 2010

Rozwój ludów, prawa i obowiązki,  środowisko

43. «Powszechna solidarność, która jest faktem i dobrodziejstwem dla nas, jest również powinnością»(105). Dzisiaj wiele osób skłonnych jest utrzymywać, że nie mają żadnych zobowiązań wobec nikogo oprócz samych siebie. Uważają, że posiadają tylko prawa, i często mają poważne trudności w dojrzewaniu do odpowiedzialności za integralny rozwój własny i drugiego człowieka. Z tego powodu ważne jest zabieganie o nową refleksję nad tym, że prawa zakładają obowiązki, bez których przeradzają się w samowolę (106).

więcej

[ 1 ] 2 3 następna »