TvOdnowa

Galeria

Czytania

Ostrołęckie Spotkania Charyzmatyczne

Informacje ogólne Program Goście Uwagi

Rejestracja uczestników na rekolekcje została zakończona.

OSCh - Program

Program XVII OSCh

PIĄTEK - 7 lutego 2020r.

 „Przez pustynię ku głębi”

 15.00  - powitanie, zawiązanie wspólnoty, modlitwa

15.30  - refleksja osobista z wprowadzeniem

16.00  - konferencja I „Doświadczenie Bożej Miłości fundamentem pójścia ku głębi”

 – ks. Przemysław Artemiuk

17.00  - modlitwa w ciszy z wprowadzeniem

 – Norbert Dawidczyk

18.00  - kolacja

18.30  - konferencja II „Przez pustynię ku głębi, czyli o roli pustyni i ciemnej nocy w rozwoju duchowym”

 - Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej

19.30  - przygotowanie do Mszy Świętej

20.00  - Msza Święta

21.30  - możliwość adoracji Pana Jezusa do 23.00 (dla chętnych)

 

SOBOTA - 8 lutego 2020r.

 „Jak kształtować swoją drogę duchową?”

 9.30    - zawiązanie wspólnoty

10.15  - modlitwa osobista Słowem Bożym z krótkim wprowadzeniem

11.00  - konferencja I „Jak kształtować swoją drogę duchową?”

 - ks. Artur Potrapeluk

12.00  - refleksja indywidualna prowadzona: „Gdzie jestem w swojej drodze duchowej?”

 - Norbert Dawidczyk

12.30  - modlitwa charyzmatyczna o pragnienie wzrastania duchowego

 - Jakub Bartkowiak

13.30  - przerwa obiadowa

15.00 - 16.30 - panele warsztatowe:

 - „Uzdrowienie wewnętrzne jako etap życia duchowego” - Artur Skowron

 - „Kontemplacja jako etap życia duchowego” - o. Andrzej Bielat OP

 - „Powtórne nawrócenie jako etap życia duchowego - ks. Wojciech Nowacki

16.45 - 17.00 – powrót z paneli

17.00  - przygotowanie do Mszy Świętej

17.30  - Msza Święta

Adoracja do 22.00

 

NIEDZIELA - 9 lutego 2020r.

 „Świętość w zasięgu ręki”

 09.30  - zawiązanie wspólnoty

10.15  - modlitwa osobista - drogą ku świętości - Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej

11.00  - konferencja I „Świętość w zasięgu ręki, czyli krótki przewodnik prowadzący do świętości”

 – Marcin Jakimowicz

11.45  - modlitwa do Ducha Świętego o pragnienie świętości

 – Marcin Jakimowicz

12.30  - przedstawienie „Szatnia”– teatr Przebudzeni z Ostródy

13.30  - przerwa obiadowa

15.00  - chwila zadumy w godzinie Bożego Miłosierdzia

 - Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej

15.15  - konferencja II „Jak pomagać naszym bliskim oddalonym od Jezusa w drodze do świętości?”

 - Asia i Norbert Dawidczykowie

16.00 – Modlitwa uwielbienia i modlitwa prośby o świętość - Młodzi Młodym

17.00 – przygotowanie do Mszy Świętej

17.30 – Msza Święta

 

 

 

PROGRAM XVI OSCh

Piątek, 1 lutego 2019 - „Zagrożenia duchowe w życiu chrześcijanina” 

  

09.30 - powitanie, zawiązanie wspólnoty 

10.00 – I konferencja: „Zagrożenia duchowe w życiu chrześcijanina” - ks. Marek Wasąg 

11.00 – świadectwo 

11.15 - panele tematyczne (do wyboru) 

1. „Jak sobie radzić z uzależnieniami i współuzależnieniami ?” - ks. Jacek Zakrzewski SAC 

2. „Jak radzić sobie z lękiem…?” - Asia i Norbert Dawidczykowie 

3. „Jak radzić sobie z relatywizmem i lenistwem duchowym ?” - Ida Niemirowska 

4. „Jak radzić sobie z grzechami języka w kontekście troski o relacje we wspólnocie ?” - WMU 

13.15 – przerwa obiadowa 

15.00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia - WMU 

15.15 – Konferencja II: „Człowiek wolny a człowiek zniewolony” - o. Andrzej Bielat OP 

16.00 – refleksja w parach  

16.15 – modlitwa charyzmatyczna „O zerwanie więzów uzależnień z wyznaniem Jezusa jako Pana” 

 - o. Michał Murzyn OP 

17.15 – przygotowanie do Eucharystii 

17.30 – Eucharystia  

  

Sobota, 2 lutego 2019 - „Kocham siebie, kocham ciebie” 

  

09.30 – powitanie, zawiązanie wspólnoty 

10.00 – Konferencja I: „Kochać siebie samego – w drodze ku akceptacji” – Monika i Marcin Gajdowie 

11.00 – świadectwo 

11.15 – refleksja w parach 

11.30 – Konferencja II: „Kocham siebie, kocham ciebie” – ks. Stanisław Tokarski  

12.30 – adoracja NS  „W lustrze Bożej Miłości” -  Monika i Marcin Gajdowie  

13.15 – przerwa obiadowa 

15.00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia - WMU 

15.15 – Konferencja III: „Miłość budująca i miłość rujnująca” – o. Andrzej Bielat OP 

16.15 – modlitwa charyzmatyczna „O łaskę akceptacji i miłości siebie i innych”  

– Joanna i Norbert Dawidczykowie 

17.00 – przygotowanie do Eucharystii 

17.30 – Eucharystia 

Posługa muzyczna: piątek/sobota - Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej 

  

Niedziela, 3 lutego 2019 - „Kościół - nasz dom” 

  

09.30 – powitanie, zawiązanie wspólnoty 

10.00 – Konferencja I: „Kościół mój dom” - Maciej Górnicki 

11.00 – modlitwa Słowem Bożym – Ania Bubrzycka 

11.45 – Konferencja II „Ubogich zawsze mieć będziecie” - s. Anuncjata i ks. Adam Jabłoński 

12.45 – „Dziewczynka z zapałkami” - teatr „Promyki Dziesiątki” 

13.30 – przerwa obiadowa 

15.00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia 

15.15 – Konferencja III: „Jak kształtować relację świeccy – duchowni w Kościele” –  

Danusia Zajkowska i ks. Andrzej Brzozowski 

16.00 – świadectwo  

16.15 – refleksja w parach  

16.30 – modlitwa  „O miłość do Kościoła” - Ania i Marek Rokitowie 

17.15 – przygotowanie do Eucharystii 

17.30 – Eucharystia 

Posługa muzyczna:  niedziela - diakonia z Zambrowa 

 

 

PROGRAM XV OSCh

 

Piątek       26 stycznia 2018                        Przebaczenie drogą do uzdrowienia

 

09.30 – powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.00 – konferencja I: „Czym jest przebaczenie ?” – ks. Krzysztof Kralka

10.45 – modlitwa śpiewem

11.00 – konferencja II: „Rachunek sumienia jako czas przyglądania się relacjom z innymi”

– o. Jacek Olczyk SJ

12.00 – Anioł Pański

12.15 – wprowadzenie oraz medytacja i rachunek sumienia – Michał Frąckiewicz

13.15 – przerwa obiadowa

15.00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15.15 – Konferencja III: „Jak wyjść naprzeciw łasce przebaczenia ?”

 – ks. prof. Romuald Jaworski

16.00 – modlitwa o przebaczenie i uzdrowienie relacji – ks. Andrzej Grefkowicz

17.15 – przygotowanie do Eucharystii

17.30 – Eucharystia

 

Posługa muzyczna: diakonia z Zambrowa

 

Sobota     27 stycznia 2018                        Moja droga powołania

 

09.30 – powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.00 – Konferencja I: „Do czego i dlaczego Bóg mnie powołuje?” - Christof Hemberger

11.15 – modlitwa uwielbienia

11.30 – Konferencja II: „Jak czerpać radość z drogi mojego życia?”- ks. Wojsław Czupryński

12.10 – Anioł Pański

12.15 – modlitwa wstawiennicza o radość w powołaniu i jego akceptację - Christof Hemberger

13.30 – przerwa obiadowa

15.00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15.15 – świętowanie XV - lecia OSCh; koncert uwielbienia

17.15 – przygotowanie do Eucharystii

17.30 – Eucharystia

 

Posługa muzyczna: zespół New Life’m

 

Niedziela     28 stycznia 2018 Życie łaską Bożą

 

09.30 – powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.00 – konferencja I: „Jak rozpoznać Boży Głos w swoim życiu ?” - Christof Hemberger

11.15 – warsztat: „Sposoby na wsłuchanie się w Boży Głos” – Norbert Dawidczyk

12.00 – Anioł Pański

12.10 – modlitwa o otwarcie na Boży Głos – Christof Hemberger

13.15 – przerwa obiadowa

15.00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15.15 – Konferencja II: „Jak współpracować z łaską?” - Artur Skowron

16.15 – adoracja NS i podsumowanie (odkryć) – ks. Czarek Czarkowski

17.15 – przygotowanie do Eucharystii

17.30 – Eucharystia

 

Posługa muzyczna: zespół New Life’m

 

 

 

Program XIV OSCh

 

Piątek 17 lutego 2017         „Boży prorocy”

 

10.00 – powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.30 – modlitwa uwielbienia

11.00 – Konferencja I „Historia i rola proroków w ST i NT”- ks. Zbigniew Skuza

12.00 – Anioł Pański

12.10 – Konferencja II „Współcześni prorocy i proroctwa”- ks. Wojciech Nowacki

13.10 – Adoracja NS – „Co mówisz do mnie, Panie?”- ks. Marcin Wrzos

13.40 – przerwa obiadowa

15.00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15.15 – Konferencja III „Ja – prorok”- Karol Sobczak

16.15 – Modlitwa charyzmatyczna „O bycie Bożym prorokiem” – Mariusz  Mycielski

17.15 – przygotowanie do Eucharystii

17.30 – Eucharystia

 

Sobota 18 lutego 2017        „Służba w Chrystusie”

 

09.30 – powitanie, zawiązanie wspólnoty,

10.00 – modlitwa uwielbienia

11.00 – Konferencja I „Poznać i podjąć swój charyzmat”- ks. Zbigniew Snarski

12.00 – Anioł Pański

12.10 – Grupki dzielenia

12.30 – Konferencja II „Nasze społeczne zaangażowania”- Norbert Dawidczyk

13.30 – przerwa obiadowa

15.00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15.15 – Modlitwa charyzmatyczna „Oto ja, poślij mnie”- Darek Jeziorny

16.15 – koncert Uwielbienia - zespół

17.15 – przygotowanie do Eucharystii

17.30 – Eucharystia

Posługa muzyczna (piątek, sobota)– „Agnieszka Cudzich z zespołem”

 

Niedziela 19 lutego 2017    „Codzienność w Chrystusie”

 

09.30 – powitanie, zawiązanie wspólnoty,

10.00 – modlitwa uwielbienia

10.30 – Konferencja I „Słowo Boga w mojej codzienności”- Małgorzata Mularczyk

11.30 – Wprowadzenie i modlitwa osobista Słowem Bożym – Norbert Dawidczyk

12.15 – Konferencja II „Odpoczynek i świętowanie w mojej codzienności” – ks. Tomasz Jaklewicz

13.30 – przerwa obiadowa

15.00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15.15 – Konferencja III „Życie codzienne w Chrystusie”– ks. Wojsław Czupryński

16.15 – zabawa taneczna – Mariusz Kubeł

17.15 – przygotowanie do Eucharystii

17.30 – Eucharystia

 

Posługa muzyczna  (niedziela) – diakonia muzyczna z Zambrowa

 

Program XIII OSCh

 

5.02.2016 r.               Piątek             „Jego Miłosierdzie”

 

10.00 – powitanie zawiązanie wspólnoty, modlitwa wstępna

11.00 – konferencja I „Czym jest miłosierdzie i przebaczenie, które otrzymuję?” – Lucyna Słup 

12.00 – Anioł Pański

12.15 – Katecheza II „Jak mogę okazywać innym miłosierdzie i przebaczenie?” cz. I - Katerina Lachmanova

13.45 – przerwa obiadowa

15.00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15.15 – Katecheza III „Jak mogę okazywać innym miłosierdzie i przebaczenie?” cz. II - Katerina Lachmanova

16.15 – Modlitwa o otwarcie się na Miłosierdzie (przed NS) - ks. Jacek Dąbrowski

17.15 – przygotowanie do Eucharystii

17.30 – Eucharystia

 

6.02.2016 r.               Sobota                       „Jego Mądrość”

 

09.30 – powitanie zawiązanie wspólnoty, modlitwa wstępna

10.30 – konferencja I „Wsłuchać się w Głos Mądrości Bożej” - Katerina Lachmanova

11.30 – adoracja przed NS - ks. Grzegorz Karwowski

12.00 – Konferencja II połączona z modlitwą charyzmatyczną „Jak podejmować decyzje, aby były one zgodne z Wolą Bożą?” - Katerina Lachmanova

13.30 – przerwa obiadowa

15.00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15.15 – Konferencja III „Zagrożenia duchowe; moje wewnętrzne głody” – ks. Marek Dziewiecki

16.15 – Koncert Uwielbienia – zespół Kadosz

17.15 – przygotowanie do Eucharystii

17.30 – Eucharystia

 

7.02.2016 r.               Niedziela        „Jego Marzenia”

 

09.30 – powitanie zawiązanie wspólnoty, modlitwa wstępna

10.30 – konferencja I „Czy Jezus jest marzycielem?” – Marcin Jakimowicz

12.00 – Anioł Pański

12.15 – charyzmatyczna modlitwa uwielbienia „Być szczęśliwym już tutaj na ziemi” – ks. Czarek Czarkowski

13.30 – przerwa obiadowa

15.00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15.15 – „Niebo jest dla każdego” – Ireneusz Krosny

16.45 – Koncert Uwielbienia – zespół OdNowa

17.15 – przygotowanie do Eucharystii

17.30 – Eucharystia

 

PROGRAM XII OSCh

 

SOBOTA  31.01.2015 r.   „Być jak Maryja”

 

10.00 – powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.30 – nauczanie I „Maryja i jej misja na ziemi” – o. Michał Murzyn OP

11.15 – rozważania różańcowe – Jan Budziaszek

12.15 – nauczanie II „Głos Maryi dzisiaj” – ks. Sławomir Płusa

13.00 – refleksja modlitewna – ks. Sławomir Płusa

13.30 – przerwa obiadowa

15.00 – uwielbienie Bożego Miłosierdzia - New Life’M

15.15 – nauczanie III  „Moja misja w oczach Maryi” – ks. Leszek Piórkowski

16.00 – adoracja NS – Ania Bubrzycka i Dorota Śledzińska

17.00 – grupki dzielenia

17.15 – przygotowanie do Eucharystii

17.30 - Eucharystia

 

NIEDZIELA  01.02.2015 r.   „Być charyzmatykiem”

 

10.00 – powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.30 – nauczanie I „O darach zwyczajnych” – ks. Andrzej Brzozowski

11.00 – modlitwa o dary zwyczajne – Danusia Zajkowska

11.30 – nauczanie II  „O modlitwie w językach” – Gienia Teleszewska

12.00 – modlitwa o dar języków – Gienia Teleszewska

12.30 – „O darze proroctwa i innych darach nadzwyczajnych” – ks. Michał Olszewski  SCJ

13.00 – modlitwa o dary nadzwyczajne – ks. Michał Olszewski  SCJ

13.30 – przerwa obiadowa

15.00 – uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15.15 – nauczanie IV  „Żyć w Duchu Świętym” – ks. Andrzej Witerski

16.00 – koncert chwały – New Life’M

17.15 – przygotowanie do Eucharystii

17.30 - Eucharystia

 

Program  XI OSCh

 

Sobota 1.02.2014 r.                     Duch Święty

 

10.00 – powitanie i zawiązanie wspólnoty

10.20 – modlitwa i słowo wstępne 

11.00 – katecheza I

12.00 – „Modlitwa o Wylanie Darów Ducha Świętego”

13.30 – przerwa obiadowa

15.00 – Godzina Bożego Miłosierdzia

15.20 – katecheza II

16.40 – grupki dzielenia

17.20 – przygotowanie do Eucharystii

17.30 – Eucharystia

19.30 – zakończenie

 

Niedziela          2.02.2014 r                     Jezus Panem 

 

10.00 – powitanie i zawiązanie wspólnoty 

10.20 – modlitwa i słowo wstępne  

11.00 – katecheza I

12.15 – „Modlitwa o przyjęcie Jezusa jako Pana” 

13.30 – przerwa obiadowa

15.00 – Godzina Bożego Miłosierdzia

15.15 – katecheza II

16.30 – koncert uwielbienia

17.30 – przygotowanie do Eucharystii

17.45 – Eucharystia

19.30 – zakończenie

 

Posługa muzyczna– zespół New Life M.

 

 

PROGRAM X OSCh

 

Sobota    2.02.2013 r              KOŚCIÓŁ

10.00 – powitanie

10.20 – słowo wstępne i zawiązanie wspólnoty

11.00 – katecheza I –„Dar Kościoła” - Michelle Moran

12.30 – „Modlitwa o umiłowanie Kościoła” – ks. Mariusz Mik

13.30 – przerwa obiadowa

15.00 – Godzina Bożego Miłosierdzia

15.15 – katecheza II – „Moje miejsce w Kościele” - Michelle Moran

16.30 – koncert uwielbienia – Marcin Gajda

17.30 – przygotowanie do Eucharystii

17.45 – Eucharystia – ks. bp Janusz Stepnowski

19.30 – zakończenie

 

Posługa muzyczna

Zespół Uwielbienia OdNowa z Białegostoku

 

Niedziela    3.02.2013 r        WIARA

10.00 – powitanie

10.20 – słowo wstępne i zawiązanie wspólnoty

11.00 – katecheza I – „Charyzmat wiary” – Michelle Moran

12.30 – „Modlitwa o ogień wiary” – Norbert Dawidczyk

13.30 – przerwa obiadowa

15.00 – Godzina Bożego Miłosierdzia

15.15 – katecheza II „Szaleństwo wiary” – ks. Rafał Jarosiewicz

16.30 – koncert uwielbienia – Marcin Gajda

17.30 – przygotowanie do Eucharystii

17.45 – Eucharystia – ks. bp Tadeusz Bronakowski

19.30 – zakończenie

 

Posługa muzyczna:

diakonia muzyczna z diecezji warmińskiej „8 Błogosławieństw”

 

PROGRAM IX OSCh

 

 Sobota 28.01.2012 r Modlitwa osobista

 

10.00 – powitanie i zawiązanie wspólnoty

10.30 – słowo wstępne

10.40 – modlitwa uwielbienia – ks. Wojciech Nowacki

11.00 – katecheza I –„Dlaczego się modlić ?” o. Leszek Mądrzyk SJ

12.00 – modlitwa o rozbudzenie pragnienia modlitwy osobistej - Beata Towarek

13.00 – przerwa obiadowa

14.30 – „Zatańczmy dla Pana”– Monika Gajda

15.00 – godzina Bożego Miłosierdzia

15.15 – katecheza II – „Jak stawać się człowiekiem modlitwy ?”- o. Andrzej Bielat OP

16.15 – koncert Wioli Brzezińskiej

17.30 – przygotowanie do Eucharystii

17.45 – Eucharystia – ks. bp Stanisław Stefanek

19.30 – zakończenie

 

Niedziela 29.01.2012 r Przebaczenie

 

10.00 – powitanie i zawiązanie wspólnoty

10.30 – słowo wstępne

10.40 – modlitwa uwielbienia – Wojtek Karczewski

11.00 – katecheza I – „Przebaczenie drogą do wewnętrznej wolności” - ks. Krzysztof Wons SDS

12.00 – Anioł Pański

12.05 – „Śpiewajmy dla Pana”– WMU

12.30 – katecheza II „Trudna droga przebaczenia” – Ida Niemirowska

13.30 – przerwa obiadowa

14.45 – przedstawienie amatorskiego teatru „Rzeczpospolita Apostolska” z Ostrowi Mazowieckiej

16.00 – modlitwa o otwarcie się na przebaczenie – ks. Sławomir Wądołek

17.15 – przygotowanie do Euchrystii

17.30 – Eucharystia – ks. bp Tadeusz Bronakowski

19.00 – zakończenie

 

Posługa muzyczna: Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej

zdjęcia sobota

 

zdjęcia niedziela

 

VIII OSCh Program spotkania

 

Sobota, 29 stycznia 2011 Rodzina jest przyszłością Kościoła Kol 3, 18 – 21

 

10.00 powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.20 słowo wstępne- ks. Robert Sulich

10.30 uwielbienie tańcem - „Mocni w Duchu”

11.00 konferencja – „Rodzina – blaski i cienie” – ks. Wojciech Nowacki

12.00 Anioł Pański

12.15 świadectwo – „Wybrałem rodzinę” - Tomasz Berent z WMU

12.30 konferencja – „Wyrośliśmy z rodziny i przez rodzinę” – Jacek Pulikowski

13.45 przerwa obiadowa

15.00 Uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15.15 pantomima – Sensowni z Warszawy,

15.30 modlitwa z adoracją - o zawierzenie siebie i swojej rodziny Jezusowi Ula i Tomasz Berentowie z WMU

17.00 przygotowanie do Eucharystii

17.20 Eucharystia - przewodniczenie - ks. bp Stanisław Stefanek

19.00 koncert zespołu 40 – 30 – 70

20.30 zakończenie

 

grupa muzyczna - „Mocni w Duchu” z Łodzi

 

 

Niedziela, 30 stycznia 2011 Życie jest darem Rz 1, 24 - 28

 

10.00 powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.20 słowo wstępne – Norbert Dawidczyk

10.30 uwielbienie tańcem – Zespół Uwielbienia „OdNowa”

11.00 konferencja – „Moje ciało stworzone do życia i miłości” – Grzegorz Górny

12.00 Anioł Pański

12.05 Międzynarodowa Fundacja „Wiedzieć Jak”,

12.30 konferencja – „W obronie świętości życia” – Tadeusz Wasilewski

13.30 świadectwo

13.45 przerwa obiadowa

15.00 modlitwa - o uwolnienie od grzechów przeciw ciału i ukochanie życia – ks. Piotr Pietrzak

16.30 przygotowanie do Eucharystii

17.00 Eucharystia - Przewodniczenie - ks. bp Tadeusz Bronakowski

18.30 zakończenie

 

grupa muzyczna –„Zespół Uwielbienia „OdNowa” z Białegostoku

 

VII OSCH Program spotkania:

 

Sobota, 30 stycznia 2010 POSŁANIE - Opieramy się na fragmencie z Iz 6, 8

 

10.00 powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.20 słowo wstępne - ks. Robert Sulich

10.30 modlitwa uwielbienia – Małgorzata Stuła Topolska

11.00 konferencja „Kogo mam posłać…” - Jude Muscat

12.00 Anioł Pański – Ks. Infułat Zygmunt Żukowski (parafia Nawiedzenia NMP w Ostrołęce)

12.10 modlitwa „Poślij mnie” - Darek Jeziorny

13.30 przerwa obiadowa

15.00 Uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15.15 pantomima „Idź i głoś” – ProMisja (Toruń)

15.30 konferencja – „Oto ja, poślij mnie” - Jude Muscat

17.00 świadectwa i przygotowanie do Eucharystii

17.20 Eucharystia - Przewodniczenie - ks. bp Stanisław Stefanek

19.00 zakończenie

 

grupa muzyczna - „Mocni w Duchu” z Łodzi

 

Niedziela, 31 stycznia 2010 SŁUŻBA - Opieramy się na fragmencie z J 13, 12 - 17

 

10.00 powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.15 słowo wstępne - ks. Robert Sulich

10.30 modlitwa uwielbienia – ks. Wojciech Nowacki

11.00 konferencja „Służba na co dzień” - Jude Muscat

12.00 Anioł Pański – Ks. Kanonik Jan Świerad (parafia Zbawiciela Świata w Ostrołęce)

12.10 modlitwa „Ukochać służbę” – Darek Bielecki (Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej)

13.30 przerwa obiadowa

15.00 Uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15.15 pantomima – Sensowni, Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie (Warszawa)

15.30 konferencja „Być sługą” - Jude Muscat

17.00 świadectwa i przygotowanie do Eucharystii

17.20 Eucharystia - Przewodniczenie - ks. bp Tadeusz Bronakowski

19.00 zakończenie

 

grupa muzyczna – „Zespół Uwielbienia OdNowa” z Białegostoku

 

VI OSCh - 31 stycznia - 1 lutego 2009 Program spotkania:

 

Sobota, 31 stycznia 2009 Opieramy się na fragmencie z Mt 26, 20.26-28

 

10.00 powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.20 słowo wstępne - ks. Robert Sulich

10.30 modlitwa uwielbienia - Grażyna i Krzysztof Kowalscy

11.00 konferencja „Eucharystia źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego” – o. Tomasz Kwiecień OP

12.00 Anioł Pański – ks. Wojciech Nowacki

12.10 modlitwa o rozkochanie się w Chrystusie Eucharystycznym – o. Remigiusz Recław SJ

13.40 przerwa obiadowa

15.00 Uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15.20 spektakl – Teatr im. J. Węgrzyna z Ełku

16.30 grupy dzielenia

17.00 świadectwa i przygotowanie do Eucharystii

17.20 Eucharystia - Przewodniczenie - ks. bp Stanisław Stefanek

Słowo - ks. Wojciech Nowacki

19.00 – 20.30 zabawa ostatkowa

 

grupa muzyczna - „Mocni w Duchu” z Łodzi

 

Niedziela, 1 lutego 2009

 

Opieramy się na fragmencie z Mt 26, 20.26-28

 

10.00 powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.15 słowo wstępne - ks. Robert Sulich

10.30 modlitwa uwielbienia – Danusia Święcka

11.00 konferencja „Eucharystia sakramentem uzdrowienia” - ks. Andrzej Brzozowski

12.00 Anioł Pański – ks. Przemysław Artemiuk

12.10 modlitwa o uzdrowienie – diakonia z Białegostoku

13.40 przerwa obiadowa

15.00 Uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15.20 konferencja „Eucharystia sercem Kościoła”

16.30 świadectwa i przygotowanie do Eucharystii

16.50 Eucharystia - Przewodniczenie - ks. bp Tadeusz Bronakowski

Słowo - ks. Przemysław Artemiuk

18.30 zakończenie

 

 grupa muzyczna - diakonia z Białegostoku

 

V OSCh Program spotkania:

 

Sobota, 2 lutego 2008 Opieramy się na fragmencie z J 19, 25 – 27

 

10.00 powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.20 słowo wstępne - ks. Wojciech Nowacki (Łomża)

10.30 modlitwa uwielbienia

11.00 konferencja „Oto Syn Twój" – o. Remigiusz Recław SJ (Łódź)

12.00 Anioł Pański

12.10 modlitwa o dziecięctwo Boże - Sławomir Czajkowski (Wrocław)

13.40 przerwa obiadowa

15.00 Modlitwa śpiewem - grupa muzyczna

15.20 rozważania różańcowe – tajemnice radosne

16.30 grupki dzielenia

17.00 świadectwa i przygotowanie do Eucharystii

17.20 Eucharystia, Przewodniczenie - ks. bp Stanisław Stefanek Słowo - ks. Krzysztof Herman (Białystok)

19.00 zabawa ostatkowa

 

grupa muzyczna - „Mocni w Duchu „ z Łodzi,

 

Niedziela, 3 lutego 2008 Opieramy się na fragmencie z J 19, 25-27

 

10.00 powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.15 słowo wstępne - ks. Wojciech Nowacki (Łomża)

10.30 modlitwa uwielbienia

11.00 konferencja „Oto Matka Twoja" - ks. Leszek Piórkowski (Płock)

12.00 Anioł Pański

12.10 modlitwa „Przez Maryję do Jezusa" Norbert Dawidczyk, Wojciech Karczewski (wspólnota „Droga do Ojca”)

13.40 przerwa obiadowa

15.00 Modlitwa śpiewem - grupa muzyczna

15.20 rozważania różańcowe – tajemnice chwalebne

16.30 świadectwa i przygotowanie do Eucharystii

16.50 Eucharystia Przewodniczenie - ks. bp Tadeusz Bronakowski

Słowo - ks. Sławomir Wądołek (Płock)

18.30 zakończenie

 

grupa muzyczna - diakonia z Białegostoku

 

IV OSCh Program

 

Sobota, 20 stycznia 2007 Opieramy się na fragmencie z Łk 15, 11-24

 

10.00 powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.20 słowo wstępne – ks. Wojciech Nowacki

10.30 modlitwa uwielbienia – Ewa i Wojtek Karczewscy, Bożena Skuriat

11.00 konferencja: „ Zabiorę się i pójdę do mojego ojca ...” ( Łk, 15, 18a) Monika i Marcin Gajdowie

12.00 Anioł Pański

12.10 modlitwa o otwarcie na Boże Miłosierdzie - wspólnota Jana Chrzciciela

13.40 przerwa obiadowa

15.00 modlitwa śpiewem – zespół „Mocni w Duchu”

15.15 „Mesjasz” – przedstawienie teatru z Ełku

16.15 grupki dzielenia

16.45 świadectwa i przygotowanie do Eucharystii

17.15 Eucharystia Przewodniczenie – ks. bp Stanisław Stefanek

Słowo – ks. Wojciech Nowacki

19.00 zakończenie

 

Niedziela, 21 stycznia 2007 Opieramy się na fragmencie z J 15, 12-17

 

10.00 powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.15 słowo wstępne – ks. Wojciech Nowacki

10.30 modlitwa uwielbienia – Ania Bubrzycka i Arek Kruczyk

11.00 konferencja: „...abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” ( J 15,12b) Monika i Marcin Gajdowie

12.00 Anioł Pański

12.10 modlitwa o otwarcie na Bożą Miłość – ks. Andrzej Brzozowski, Marysia Gołębiewska, Danuta Zajkowska

13.40 przerwa obiadowa

15.00 modlitwa śpiewem – zespół „Mocni w Duchu”

15.15 „Stąd wyjdzie iskra...” –przedstawienie teatru z Ełku,

15. 45 świadectwa i przygotowanie do Eucharystii

16.30 Eucharystia Przewodniczenie – ks. bp Tadeusz Bronakowski

 Słowo – ks. Jacek Czaplicki

18.15 zakończenie

 

Posługa muzyczna – zespół „Mocni w Duchu”

 

III OSCh „Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra” 1 Kor 12, 1-11 4.02.2006

 

Program III OSCh:

 

10.00 powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.15 słowo wstępne – ks. Wojciech Nowacki

10.30 modlitwa uwielbienia – Danuta Zajkowska

11.00 konferencja I: „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch” – ks. Andrzej Grefkowicz

12.00 Anioł Pański – ks. Wojciech Nowacki

12.10 modlitwa o obudzenie charyzmatów – Dariusz Jeziorny

13.30 przerwa obiadowa

15.00 modlitwa śpiewem – zespół „Mocni w Duchu”

15.15 konferencja II: „...udzielając każdemu tak, jak chce” – ks. Mirosław Nowosielski

16.00 grupki dzielenia

16.30 świadectwa i przygotowanie do Eucharystii

17.00 Eucharystia Przewodniczenie – ks. bp Bronisław Dembowski

Słowo – ks. Andrzej Brzozowski

18.30 zabawa ostatkowa (dla chętnych)

19.30 zakończenie

 

II OSCh "Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną" Łk, 18, 38 29.01.2005

 

Program II Ostrołęckiego Spotkania Charyzmatycznego:

 

10.00 zawiązanie wspólnoty/powitanie

10.30 modlitwa uwielbienia.

11.00 konferencja I "Co chcesz, abym Ci uczynił" (Łk 18, 41) Ks. Mirosław Cholewa

12.00 modlitwa o uzdrowienie grupa z Białegostoku ks. Andrzej Brzozowski

13.00 przerwa obiadowa.

14.30 modlitwa śpiewem.

14.45 konferencja II "Eucharystia miejscem uzdrowienia"

15.30 grupki dzielenia.

16.00 przygotowanie do Eucharystii.

16.30 Eucharystia (słowo skieruje do nas przewodniczący KZK ks. Wojciech Nowacki)

18.00 zabawa ostatkowa (dla chętnych)

 

I OSCh

 

"Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!" Łk 5, 4b 21.02.2004

 

PROGRAM I OSCh:

 

10.00 zawiązanie wspólnoty - wprowadzenie, powitanie

10.30 modlitwa uwielbienia

11.00 katecheza I ,,na Twoje słowa zarzucę sieć" ks. Wojciech Nowacki

11.50 przerwa (kawa, herbata, ciasto)

12.30 katecheza II - ,,nie bój się, odtąd ludzi łowił będziesz" ks. Jacek Czaplicki

13.20 modlitwa o obudzenie charyzmatów

14.10 grupki dzielenia

15.00 agape /obiad dla wszystkich uczestników/

16.00 Eucharystia - ,,zostawili wszystko i poszli za nim"

17.00 świętowanie

 

19.00 zakończenie