TvOdnowa

Galeria

Czytania

Statystyki

Osób OnLine
20

Odwiedziło nas
3 944 717

Ostrołęckie Spotkania Charyzmatyczne

Informacje ogólne Program Goście Uwagi

Rejestracja uczestników na rekolekcje została zakończona.

OSCh - Goście

GOŚCIE XVI OSCh 

 

ks. Marek Wasąg - wieloletni koordynator Odnowy w archidiecezji przemyskiej. Członek Rady Polskich Egzorcystów i Wspólnoty Miłości Miłosiernej w Polańczyku.

ks. Andrzej Brzozowski – wieloletni koordynator Odnowy w diecezji białostockiej, proboszcz parafii św. Jadwigi Królowej w Białymstoku

ks. Jacek Zakrzewski SAC – wikariusz w Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie. Zaangażowany w dzieło „Wreszcie żyć - 12 kroków ku pełni życia”, współtworzy gazetkę parafialną „Krynica", zaangażowany w dzieła Odnowy charyzmatycznej diecezji łomżyńskiej.

ks. Stanisław Tokarski - doktor nauk humanistycznych, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii, założyciel i wice-przewodniczący Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

ks. Adam Jabłoński - kapelan  Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, naczelny kapelan więziennictwa w Polsce

o. Michał Murzyn OP - dominikanin, duszpasterz akademicki i rekolekcjonista, pracuje we Wrocławiu. Pochodzi z Ostrołęki.

o. Andrzej Bielat OP - dominikanin, doktor teologii, pracuje w Tarnobrzegu. Autor m. in. książki „Ocalić Europę. Henryk Sienkiewicz – apologeta chrześcijaństwa i obrońca cywilizacji łacińskiej”. Od wielu lat współprowadzi rekolekcje dla rodzin.

s. Anuncjata Zdunek - Przełożona Generalna Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, mieszka w Niegowie.

Danusia Zajkowska - wieloletnia koordynatorka Odnowy diecezji białostockiej, związana z Ośrodkiem Rekolekcyjnym w Surażu, wielki przyjaciel OSCh.

Ida Niemirowska - wieloletni koordynator diecezji siedleckiej, związana z Ośrodkiem Odnowy w Duchu Świętym w Magdalence; członek Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych "Nowa Ewangelizacja".

Maciek Górnicki -  mąż i ojciec 2 dzieci, doktor teologii. Specjalizuje się w teologii duchowości. Od wielu lat związany ze wspólnotą Szekinah w Gliwicach. Redaktor naczelny portalu Opoka.pl

Monika i Marcin Gajdowie - małżeństwo z czworgiem dzieci i dwójką wnucząt. Od wielu lat pracują z człowiekiem i dla człowieka (pro homine) prowadząc działalność terapeutyczną, konferencyjną i rekolekcyjną. Autorzy wielu książek i płyt, m.in. najnowszej -"Świątynia", „Rozwój. Jak współpracować z łaską?”, „Milczę i kocham” (CD).

Ania i Marek Rokitowie - małżeństwo z czwórką dzieci, związane z ośrodkiem rekolekcyjnym w Dobrym Mieście , gdzie mieszkają oraz z diakonią " Odnowa Rodzinom"; współprowadzą rekolekcje wakacyjne dla rodzin.

Joanna i Norbert Dawidczykowie - małżeństwo z trojgiem dzieci. Od ponad dwudziestu lat związani z Odnową w Duchu Świętym, prowadzą konferencje, weekendy i rekolekcje dla rodzin oraz Poradnię Małżeńską i Psychoterapii Indywidualnej „Spotkanie”. Napisali " Bigos małżeński " i Torcik małżeński". Współorganizatorzy OSCh.

Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej - katolicka wspólnota charyzmatyczna powstała w Szczecinie w 1993 r. Dziełem ewangelizacyjnym Wspólnoty i szczególnym charyzmatem dla Kościoła są jej pieśni. Wydała m. in. płyty: "Dotyk ognia” i „Paschalny deszcz", a ostatnio „Drogę wiary”.

Diakonia muzyczna z Zambrowa- członkowie grupy Odnowy w Duchu ŚwiętymWieczernik” z Zambrowa, posługują na wielu spotkaniach i rekolekcjach, prowadzą zambrowskie Wieczory Chwały.

 

GOŚCIE XV OSCh

 ks. Krzysztof Kralka SAC     pallotyn, ewangelizator i rekolekcjonista. Jest założycielem i dyrektorem Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, zespołu Razem za Jezusem oraz Moderatorem Generalnym Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca.

 o. Jacek Olczyk SJ      Rocznik '80. Urodzony w Łodzi. Jezuita od 2004 r. Wyświęcony w 2013 r. Umiarkowanie szczęśliwy. Łódź - Gdynia - Kraków - Gdynia - Rzym - MAGIS 2016 - Bydgoszcz

 Michał Frąckiewicz   ewangelizator, członek wspólnoty Mocni w Duchu z Łodzi.

 ks. Romuald Jaworski          psycholog i psychoterapeuta, superwizor, kapłan Diecezji Płockiej, kierownik  Katedry Psychologii Religii UKSW w Warszawie, współzałożyciel i Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, autor książek i artykułów z psychologii religii i psychologii pastoralnej.

ks. Andrzej Grefkowicz        proboszcz parafii w Magdalence, pionier Odnowy w Polsce, wieloletni członek KZK, egzorcysta diecezji warszawskiej.

Christof Hemberger wice-przewodniczący ICCRS (Międzynarodowych Służb Odnowy), pochodzi z Niemiec, diakon stały, mąż i ojciec 2 synów.

 ks. dr Wojsław Czupryński kapłan diecezji warmińskiej, duszpasterz akademicki, współzałożyciel Stowarzyszenia "Persona Humana" i Ośrodka Formacji Małżeńskiej, redaktor strony "Przed niedzielą" w Gazecie Olsztyńskiej, współpracownik serwisu wiara.wm.pl, związany z Ruchem Światło-Życie.

Norbert Dawidczyk  wiceprzewodniczący Rady KZK, pomysłodawca i współorganizator OSCh, wraz z żoną Joanną współprowadzi rekolekcje dla rodzin i narzeczonych oraz Poradnię Małżeńską i Psychoterapii Indywidualnej „Spotkanie”.

 Artur Skowron         wykładowca na wrocławskim Papieskim Wydziale Teologicznym, ewangelizator, prezes Fundacji CHARYZMATYKON.

ks. Czarek Czarkowski         kapłan diecezji łomżyńskiej; związany z Odnową w Duchu Świętym, od 2011 opiekun wspólnoty Wypłyń na głębię w Ostrołęce.

 diakonia muzyczna z Zambrowa    członkowie grupy Odnowy w Duchu Świętym „Wieczernik” z Zambrowa, posługują na wielu spotkaniach i rekolekcjach, prowadzą zambrowskie Wieczory Chwały.

 Zespół New Life’m   zał. 1992 r. Zespół tworzą Joachim Mencel, Piotr Jankowski i Marcin Pospieszalski oraz Robert Cudzich. Wokalistami byli Mieczysław Szcześniak, Natalia Niemen, Basia Włodarska. Obecnie wokalistką zespołu jest Agnieszka Musiał. Kompozycje New Life’m zdobywały czołowe miejsca na różnych listach przebojów, wiele z nich to szeroko znane utwory (Twoja miłość, Każdy wschód słońca).

 

GOŚCIE XIV OSCh

ks. dr Zbigniew Skuza - kapłan diecezji łomżyńskiej, biblista, rekolekcjonista, wicerektor WSD w Łomży.

ks. dr Wojciech Nowacki - kapłan diecezji łomżyńskiej, teolog dogmatyczny, wieloletni przewodniczący Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym (KZK), koordynator grup Odnowy w Duchu Świętym w diecezji łomżyńskiej, członek  ICRRS (Międzynarodowych Służb Odnowy w Duchu Świętym).

ks. Marcin Wrzos - kapłan archidiecezji warmińskiej, od wielu lat związany z Ośrodkiem Rekolekcyjnym Odnowy w Duchu Świętym „Źródło Jakuba" w Dobrym Mieście, członek Rady KZK. Koordynator grup Odnowy w Duchu Świętym diecezji warmińskiej.

Karol Sobczyk - prezes Chrześcijańskiej Fundacji „Głos na Pustyni”, podejmującej działania na rzecz jedności, wzrostu i odnowy Kościoła, członek Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej, wraz z żoną prowadzi Wspólnotę „Głos na Pustyni”.

Mariusz  Mycielski - członek Rady KZK, koordynator grup Odnowy w Duchu Świętym w diecezji gliwickiej, lider grupy „W Drodze”, jeden z organizatorów rekolekcji „Jezus żyje” na Górze św. Anny, koordynator kursu „Elementy budowania wspólnoty”.

ks. dr Zbigniew Snarski - kapłan archidiecezji białostockiej, Archidiecezjalny Koordynator ds. Nowej Ewangelizacji, asystent kościelny Rady Ruchów Katolickich Archidiecezji Białostockiej.

Norbert Dawidczyk  - wiceprzewodniczący Rady KZK, pomysłodawca i współorganizator OSCh, wraz z żoną Joanną współprowadzi rekolekcje dla rodzin i narzeczonych oraz Poradnię Małżeńską i Psychoterapii Indywidualnej „Spotkanie”.

Darek Jeziorny - związany z Ośrodkiem Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi, przez dwie kadencje był członkiem ICCRS, przez wiele lat był wiceprzewodniczącym Rady KZK.

  Małgorzata Mularczyk - liderka grupy „Emaus” z Olecka w diecezji ełckiej, współorganizatorka wielu ewangelizacyjnych inicjatyw.

ks. dr Tomasz Jaklewicz - zastępca redaktora naczelnego „Gościa Niedzielnego”, Członek Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego II Synodu Archidiecezji Katowickiej, autor wielu książek naukowych i popularnych.

ks. dr Wojsław Czupryński - kapłan diecezji warmińskiej, duszpasterz akademicki, współzałożyciel Stowarzyszenia "Persona Humana" i Ośrodka Formacji Małżeńskiej, redaktor strony "Przed niedzielą" w Gazecie Olsztyńskiej, współpracownik serwisu wiara.wm.pl, związany z Ruchem Światło-Życie.

Mariusz Kubeł  -  związany z Odnową w Duchu Świętym, wodzirej i „człowiek od wszystkiego”, od początku służy OSCh.

Agnieszka Cudzich z zespołem - zespół pochodzący z Podhala, założony przez Roberta Cudzicha, znanego m.in. jako gitarzysta zespołu New Life‘M. Obecnie skład zespołu tworzą jego dzieci i przyjaciele: Agnieszka Cudzich- śpiew, Piotr Cudzich- piano, Maciej Gruchacz- gitara, Mateusz Cudzich- gitara basowa, Kuba Cudzich- instrumenty perkusyjne, Kamil Cudzich- perkusja.

diakonia muzyczna z Zambrowa - członkowie grupy Odnowy w Duchu Świętym „Wieczernik” z Zambrowa, posługują na wielu spotkaniach i rekolekcjach, prowadzą zambrowskie Wieczory Chwały.

GOŚCIE XIII OSCh

Katerina Lachmanova - pochodzi z Czech, specjalizuje się w teologii duchowości i antropologii teologicznej, doktorat z teologii, pracuje w Centrum Duszpasterskim w Pradze, autorka wielu książek z dziedziny duchowości i psychologii, m.in. Dwa oblicza lenistwa, Przewodnik po miłosierdziu, Więzienie nieprzebaczenia, członek ICRRS.

  Lucyna Słup - absolwentka filologii polskiej i teologii w Krakowie, psychoterapeuta, współpracuje na stałe ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczną „Pracownia Dialogu” w Warszawie, wraz z mężem należy do Wspólnoty Chemin Neuf.

Ks. Marek Dziewiecki - kapłan diecezji radomskiej, doktor psychologii, ekspert Ministerstwa Edukacji z zakresu przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie".

Marcin Jakimowicz − redaktor „Gościa Niedzielnego”, pisarz, absolwent prawa Uniwersytetu Śląskiego, mieszka w Katowicach, żonaty, ma 3 dzieci.

Ireneusz Krosny – polski aktor, mim, specjalizujący się w pantomimie komicznej, związany z ”Gościem Niedzielnym, gdzie pisze komentarze do Słowa na każdy dzień.

  Ks. Jacek Dąbrowski – kapłan diecezji łomżyńskiej, związany z ruchem Alpha, opiekun „Wspólnoty Theoforos” działającej w Łomży i Ostrołęce.

Ks. Grzegorz Karwowski – kapłan diecezji łomżyńskiej, związany z Odnową w  Duchu Świętym, obecnie opiekun wspólnoty w Kolnie.

  Ks. Czarek Czarkowski - kapłan diecezji łomżyńskiej; związany z Odnową w Duchu Świętym, od 2011 opiekun wspólnoty ‘Wypłyń na głębię’ w Ostrołęce.

XII OSCh

o. Michał Murzyn OP - dominikanin, duszpasterz akademicki i rekolekcjonista z Lublina

Jan Budziaszek - perkusista, związany z zespołem SKALDOWIE, autor "Dzienniczka perkusisty"

ks. Sławomir Płusa - koordynator i egzorcysta diecezji radomskiej, przewodniczący KZK

ks. Leszek Piórkowski - założyciel Wojska Gedeona, diecezjalny egzorcysta i ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku

Ania Bubrzycka i Dorota Śledzińska – byłe liderki wspólnoty „Wypłyń na głębię” z Ostrołęki

ks. Andrzej Brzozowski – wieloletni koordynator Odnowy w diecezji białostockiej, proboszcz parafii Krzyża Świętego w Grabówce

Danusia Zajkowska - wieloletnia koordynatorka Odnowy diecezji białostockiej, związana z Ośrodkiem Rekolekcyjnym  w Surażu.

Gienia Teleszewska – była liderka wspólnoty „Światło Miłosierdzia” z Mrągowa

ks. Michał Olszewski SCJ - kaznodzieja, rekolekcjonista, egzorcysta diecezji kieleckiej

ks. Andrzej Witerski - koordynator Odnowy w Duchu Świętym w  diecezji drohiczyńskiej

Zespół New Life’m – zał. 1992 r. Zespół tworzą Joachim Mencel, Piotr Jankowski i Marcin Pospieszalski oraz Robert Cudzich. Wokalistami byli Mieczysław Szcześniak, Natalia Niemen, Basia Włodarska. Obecnie wokalistką zespołu jest Agnieszka Musiał. Kompozycje New Life’m zdobywały czołowe miejsca na różnych listach przebojów, wiele z nich to szeroko znane utwory (Twoja miłość, Każdy wschód słońca). Najnowsza płyta „Tylko Ty i Ja” miała premierę w czasie Czuwania w Częstochowie w 2013r.

XI OSCh

Ks. Przemysław Artemiuk - kapłan diecezji łomżyńskiej, wykładowca teologii fundamentalnej na UKSW w Warszawie oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży.

Ks. Andrzej Grefkowicz – proboszcz parafii w Magdalence, pionier Odnowy w Polsce, wieloletni członek KZK, egzorcysta w diecezji warszawsko-praskiej.

Ks. Marek Wasąg - odpowiedzialny za Odnowę w Archidiecezji Przemyskiej. Członek Rady Polskich Egzorcystów i Wspólnoty Miłości Miłosiernej w Polańczyku.

Darek Jeziorny – związany z Ośrodkiem Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi, wieloletni wiceprzewodniczący KZK, członek ICCRS.

Monika i Marcin Gajdowie - małżeństwo z czworgiem dzieci. Od wielu lat pracują z człowiekiem i dla człowieka (pro homine) prowadząc działalność terapeutyczną, konferencyjną i rekolekcyjną. Autorzy wielu książek i płyt, m.in. „Rodzice w akcji”, „Rozwój. Jak współpracować z łaską?”, „Milczę i kocham” (CD).

Joanna i Norbert Dawidczykowie - małżeństwo z trojgiem dzieci. Od kilkunastu lat związani z Odnową w Duchu Świętym, szczególnie wezwani do posługi na rzecz rodzin. Współprowadzą rekolekcje dla rodzin i dla narzeczonych. Współorganizatorzy OSCh.

Zespół New Life’m – zał. 1992 r. Zespół tworzą Joachim Mencel, Piotr Jankowski i Marcin Pospieszalski oraz Robert Cudzich. Wokalistami byli Mieczysław Szcześniak, Natalia Niemen, Basia Włodarska. Obecnie wokalistką zespołu jest Agnieszka Musiał. Kompozycje New Life’m zdobywały czołowe miejsca na różnych listach przebojów, wiele z nich to szeroko znane utwory (Twoja miłość, Każdy wschód słońca). Najnowsza płyta „Tylko Ty i Ja” miała premierę w czasie Czuwania w Częstochowie w 2013r.  

 

X OSCh

ks. bp Janusz Stepnowski

ks. bp Tadeusz Bronakowski

Michelle Moran

Ks. Rafał Jarosiewicz

Marcin Gajda

Zespół Uwielbienia OdNowa z Białegostoku

diakonia muzyczna z diecezji warmińskiej ”8 Błogosławieństw”

 

IX OSCh

ks. bp Stanisław Stefanek

ks. bp Tadeusz Bronakowski

o. Leszek Mądrzyk SJ

ks. Krzysztof Wons SDS

o. Andrzej Bielat OP

Ks. Wojciech Nowacki

ks. Sławomir Wądołek

Ida Niemirowska

Monika i Marcin Gajdowie

Beata Towarek

Wojtek Karczewski

Wiola Brzezińska

Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej (WMU)

"Rzeczpospolita Apostolska” z Ostrowi Mazowieckiej

 

VIII OSCh

ks. bp Stanisław Stefanek

ks. bp Tadeusz Bronakowski

ks. Wojciech Nowacki

ks. Piotr Pietrzak

Jacek Pulikowski

Tadeusz Wasilewski

Grzegorz Górny

Ula i Tomasz Berentowie (WMU)

Sensowni - Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie (Warszawa)

Mocni w Duchu z Łodzi

Zespół Uwielbienia OdNowa z Białegostoku

Zespół "40 synów i 30 wnuków jeżdżących na 70 oślętach"

 

VII OSCh

ks. bp Stanisław Stefanek

ks. bp Tadeusz Bronakowski

Jude Muscat (ICRS - Malta)

Dariusz Jeziorny (ICRS)

ks. Wojciech Nowacki

Małgorzata Stuła Topolska

Darek Bielecki (Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej)

Ks. Infułat Zygmunt Żukowski

Ks. Kanonik Jan Świerad

ProMisja (Toruń)

Sensowni - Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie (Warszawa)

Mocni w Duchu z Łodzi

Zespół Uwielbienia OdNowa z Białegostoku

 

VI OSCh

ks. bp Stanisław Stefanek

ks. bp Tadeusz Bronakowski

o. Tomasz Kwiecień OP

o. Remigiusz Recław SJ

ks. Wojciech Nowacki

ks. Andrzej Brzozowski

ks. Przemysław Artemiuk

ks. Piotr Bryk

Grażyna i Krzysztof Kowalscy

Danusia Święcka

Teatr im. Węgrzyna z Ełku

„Mocni w Duchu” z Łodzi

Zespół Uwielbienia OdNowa z Białegostoku

 

V OSCh

ks. bp Stanisław Stefanek

ks. bp Tadeusz Bronakowski

o. Remigiusz Recław SJ

ks. Wojciech Nowacki

ks. Krzysztof Herman

ks. Leszek Piórkowski

ks. Sławomir Wądołek

Sławomir Czajkowski

Grażyna Miąsik

Danusia Zajkowska

Zespół Mocni w Duchu z Łodzi

Zespół muzyczny z Białegostoku

 

IV OSCh

ks. bp Stanisław Stefanek

ks. bp Tadeusz Bronakowski

ks. Wojciech Nowacki

ks. Andrzej Brzozowski

ks. Jacek Czaplicki

Monika i Marcin Gajdowie

Wspólnota Jana Chrzciciela

Danusia Zajkowska

Teatr im. Węgrzyna z Ełku

Zespół Mocni w Duchu z Łodzi

 

III OSCh

ks. bp Stanisław Stefanek

ks. Wojciech Nowacki

ks. Andrzej Grefkowicz

ks. Mirosław Nowosielski

ks. Andrzej Brzozowski

Darek Jeziorny

Danusia Zajkowska

Zespół Mocni w Duchu z Łodzi

 

II OSCh

ks. bp Bronisław Dembowski

ks. Wojciech Nowacki

ks. Mirosław Cholewa

ks. Krzysztof Ołdakowski SJ

ks. Andrzej Brzozowski

 

I OSCh

ks. Wojciech Nowacki

ks. Jacek Czaplicki

ks. Krzysztof Herman

Danusia Zajkowska