TvOdnowa

Galeria

Czytania

Struktura grupy - Diakonia Liturgiczna

 

Diakonia Liturgiczna to grupa osób, która odpowiada za oprawę liturgiczną mszy świętej. Ich zadaniem jest pomoc "grupce dzielenia" pełniącej miesięczny dyżur prawidłowo pełnić posługi liturgiczne na: Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie w każdy I-szy wtorek miesiąca oraz Mszy Świętej o godz. 18.00 w II niedzielę miesiąca. Posługi liturgiczne obejmują: czytanie czytań podczas mszy, modlitwy wiernych, komentarzy, śpiew psalmu responsoryjnego, przyniesienie darów i uwielbienie ( napisane na każdą niedzielę w miesiącu posługi grupy dzielenia).

Uwielbienie należy przesłać do osoby odpowidzialnej za Diakonię Liturgiczną na adres e-mail: malgowi1987@gmail.com w piątek poprzedzający daną niedzielę.

 

DIAKONIA LITURGICZNA 2022/2023

Odpowiedzialna: Małgorzata Wiśniewska

Anna Asztemborska-Śpiewak 


 

 

DIAKONIA LITURGICZNA 2021/2022

Odpowiedzialna: Małgorzata Wiśniewska