TvOdnowa

Galeria

Czytania

Struktura grupy - Diakonia Rozeznająca

 

"Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa"

                                                                                                       Rz 10, 17

 

Każda grupa znajduje się w odmiennej sytuacji i do każdej grupy Bóg kieruje inne słowo. Każdą grupę też prowadzi inaczej. Jak i ku czemu Bóg chce prowadzić nas w tym spotkaniu?

Diakonia rozeznająca szuka odpowiedzi na takie pytania. Spotyka się na 50 min przed każdym spotkaniem modlitewnym. W skład jej wchodzą osoby z grona odpowiedzialnych za wspólnotę. Do jej zadań należy rozeznanie (wybranie) słowa Bożego na spotkanie oraz "zaplanowanie", jak ma ono przebiegać.

Z grona rozeznających wybiera się także osobę, która poprowadzi spotkanie. Do końca nie da się rozeznać wszystkiego, co będzie na wspólnej modlitwie, dlatego prowadzący musi być czujny i otwarty na poruszenia Ducha Świętego, płynące ze wspólnoty.

DIAKONIA ROZEZNAJĄCA 2023/2024

  1. Ks. Czarek Czarkowski
  2. Lider: Lena Parda
  3. Ania Bubrzycka
  4. Ewa Zych
  5. Gosia Wiśniewska
  6. Ewelina Pawelczyk
  7. Gosia Brzostek

DIAKONIA ROZEZNAJĄCA 2022/2023

  Ksiądz Cezary Czarkowski
  Lider: Lena Parda
  Małgorzata Brzostek
  Ania Bubrzycka
  Ewelina Lemańska
  Małgorzata Wiśniewska
  Ewa Zych
 

 

DIAKONIA ROZEZNAJĄCA 2021/2022

  Ksiądz Cezary Czarkowski
  Lider: Teresa Podsadny
  Ania Bubrzycka
  Ewelina Lemańska
  Lena Parda
  Małgorzata Wiśniewska
  Ewa Zych