TvOdnowa

Galeria

Czytania

Statystyki

Osób OnLine
18

Odwiedziło nas
3 971 101

21 czerwca 2022 r. - Ps 138, 1-3

Data spotkania 21 czerwca 2022
Prowadzący: Tereska
Będę Cię sławił, , z całego mego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich
będę śpiewał Ci wobec aniołów.
Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu przybytkowi.
I będę dziękował Twemu imieniu
za łaskę Twoją i wierność,
bo wywyższyłeś ponad wszystko
Twoje imię i obietnicę.
Kiedym Cię wzywał, wysłuchałeś mnie,
pomnożyłeś siłę mej duszy.

24 maja 2022 r.- Syr 1, 1-10

Data spotkania 24 maja 2022
Prowadzący: Lena
Cała mądrość od Boga pochodzi, jest z Nim na wieki. Piasek morski, krople deszczu i dni wieczności któż może policzyć? Wysokość nieba, szerokość ziemi, przepaść i mądrość któż potrafi zbadać? Jako pierwsza przed wszystkim stworzona została mądrość, rozum roztropności od wieków. Korzeń mądrości komuż się objawił, a dzieła jej wszechstronnej umiejętności któż poznał? Jest Jeden mądry, co bardzo lękiem przejmuje, siedzący na swym tronie. To Pan ją stworzył, przejrzał, policzył i wylał na wszystkie swe dzieła, na wszystkie stworzenia według swego daru, a tych, co Go miłują, hojnie nią wyposażył.

Katecheza: "Credo"

10 maja 2022 r. - Ps 66, 1-4

Data spotkania 10 maja 2022
Prowadzący: Ewelina
Sławcie Boga z radością, wszystkie ziemie,
opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu świetną oddawajcie!
Powiedzcie Bogu: Jak zadziwiające są Twoje dzieła!
Z powodu wielkiej Twej mocy
muszą Ci schlebiać Twoi wrogowie.
Niechaj cała ziemia Cię wielbi
i niechaj śpiewa Tobie,
niech imię Twoje opiewa!


Konferencja: Dorota " Wybory Lidera"

26 kwietnia 2022 r. - Flp 4, 4-7

Data spotkania 26 kwietnia 2022
Prowadzący: Teresa
Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom
wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie
wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki
umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

Świadectwo: Arkadiusz

12 kwietnia 2022 r. - Iz 63, 7-9

Data spotkania 12 kwietnia 2022
Prowadzący: Małgorzata
Sławić będę dobrodziejstwa Pańskie, chwalebne czyny Pana, wszystko,
co nam Pan wyświadczył, i wielką dobroć dla domu Izraela, jaką nam
okazał w swoim miłosierdziu i według mnóstwa swoich łask.
Powiedział On: «Na pewno ci są moim ludem, synami, którzy
Mnie nie zawiodą!» I stał się dla nich wybawicielem
w każdym ich ucisku. To nie jakiś wysłannik lub anioł, lecz Jego
oblicze ich wybawiło. W miłości swej i łaskawości On sam ich wykupił.
On wziął ich na siebie i nosił przez wszystkie dni przeszłości.


Katecheza: Ks. Czarek  "Triduum Paschalne"

22 marca 2022 r. - Prz 3, 1-6

Data spotkania 22 marca 2022
Prowadzący: Lena
Synu mój, nie zapomnij mych nauk,
twoje serce niech strzeże nakazów,
bo wiele dni i lat życia
i pełnię ci szczęścia przyniosą:
Niech miłość i wierność cię strzeże;
przymocuj je sobie do szyi,
na tablicy serca je zapisz,
a znajdziesz życzliwość i łaskę
w oczach Boga i ludzi.
Z całego serca Bogu zaufaj,
nie polegaj na swoim rozsądku,
myśl o Nim na każdej drodze,
a On twe ścieżki wyrówna.


Katecheza: Ania "Lekarstwo na grzechy przeciwko jedności we wspólnocie"

8 marca 2022 r. - Iz 55, 10-11

Data spotkania 08 marca 2022
Prowadzący: Ania
Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg
spadają z nieba
i tam nie powracają,
dopóki nie nawodnią ziemi,
nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju,
tak iż wydaje nasienie dla siewcy
i chleb dla jedzącego,
tak słowo, które wychodzi z ust moich,
nie wraca do Mnie bezowocne,
zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem,
i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.


Katecheza: ks. Czarek "Wielki Post"

22 lutego 2022 r. - Jud, 17-21

Data spotkania 22 lutego 2022
Prowadzący: Teresa
Wy zaś, umiłowani, przypomnijcie sobie te słowa, które były zapowiedziane przez Apostołów Pana naszego,
Jezusa Chrystusa, gdy mówili do was,że w ostatnich czasach pojawią się szydercy, którzy będą postępowali według własnych bezbożnych pożądliwości. Oni to powodują podziały, [a sami] są cieleśni [i] Ducha nie mają.
Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości
Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, [które wiedzie] ku życiu wiecznemu.


Katecheza: Ewelina "Piętnaście zagrożeń dla wspólnoty w kontekście piętnastu chorób zdiagnozowanych przez Papieża Franciszka

8 lutego 2022 r. - Iz 60, 1-2

Data spotkania 08 lutego 2022
Prowadzący: Ewa
Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło
i chwała Pańska rozbłyska nad tobą.
Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok
spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan,
i Jego chwała jawi się nad tobą.

Katecheza: Ania "Etapy drogi we wspólnocie"

25 stycznia 2022 r.- Mk 12, 29-31

Data spotkania 25 stycznia 2022
Prowadzący: Ewelina
Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden.
Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą,
całym swoim umysłem i całą swoją mocą.
Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.
Nie ma innego przykazania większego od tych».


Katecheza: Lena "Ewangelizacja"

11 stycznia 2022 r. - J 15, 1-5

Data spotkania 11 stycznia 2022
Prowadzący: Małgorzata
Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.


Katecheza: Lena "Moje miejsce we wspólnocie"

21 grudnia 2021 r. J 1, 1-18

Data spotkania 21 grudnia 2021
Prowadzący: Justyna
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało,
co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga -Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością,
lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości.
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi. Na świecie było [Słowo],
a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego -
którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach:
«Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył
mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscyśmy
otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza,
łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział,
Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.

14 grudnia 2021 r. - Flp 4, 4-7

Data spotkania 14 grudnia 2021
Prowadzący: Teresa
Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!
Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!
A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.


Katecheza: Katarzyna "Grzechy przeciwko jedności we wspólnocie"

23 listopada 2021 r. - Ps 127, 1-2

Data spotkania 23 listopada 2021
Prowadzący: Lena
Pieśń stopni. Salomonowa.
Jeżeli Pan domu nie zbuduje,
na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.
Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże,
strażnik czuwa daremnie.
Daremnym jest dla was
wstawać przed świtem,
wysiadywać do późna -
dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko;
tyle daje On i we śnie tym, których miłuje.

Katecheza: Małgorzata "Służba we wspólnocie"

9 listopada 2021 - Iz 54, 10-11

Data spotkania 09 listopada 2021
Prowadzący: Ewa
Bo góry mogą się poruszyć
i pagórki się zachwiać,
ale miłość moja nie odstąpi ciebie
i nie zachwieje się moje przymierze pokoju,
mówi Pan, który ma litość nad tobą.
O nieszczęśliwa, wichrami smagana, niepocieszona!
Oto Ja osadzę twoje kamienie na malachicie
i fundamenty twoje na szafirach.

Katecheza: Ania "Co buduje zdrową Wspólnotę"

[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... następna »