TvOdnowa

Galeria

Czytania

Drodzy Kapłani!

28 marca 2024
"Jesteście ukryci w dłoniach i w Sercu Chrystusa,
Zanurzcie się w Jego miłości i powierzcie Mu
waszą miłość! W chwili gdy wasze ręce zostały
namaszczone olejem, znakiem Ducha Świętego,
zostały one przeznaczone do służby w
dzisiejszym świecie- jako ręce Pana"

Benedykt XVI


Drodzy Kapłani !!
W tym szczególnym dniu
ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii,
życzymy z całego serca,
aby Wielki Czwartek i całe Święte Triduum
były czasem odkrywania na nowo swojego kapłaństwa
w służbie drugiemu człowiekowi.

Życzymy odwagi w staniu pod Krzyżem
naszego Pana i Zbawiciela,
by Chrystus Najwyższy Kapłan
umacniał w głoszeniu Ewangelii,
a Maryja Matka Kapłanów niech broni
i ochrania w każdy dzień."


Wspólnota "Wypłyń na głębię"

powrót