TvOdnowa

Galeria

Czytania

Świadectwo wiary

23 października 2022
Świadectwo  wiary jakie powinno być ?
 
  1. RADOSNE – mówione w sposób żywy, radosny, by ludziom słuchającym pokazać ,iż warto iść za Jezusem, przyjąć Go jako swego Pana i Zbawiciela ,bo mimo trudnych przeżyć jestem radosna bo ona wypływa z głębi serca .
  2. KRÓTKIE (2-5 minut) – świadectwo powinno być precyzyjne  koncentrować na zbawczym działaniu Boga,  nie na mówiącym bez wchodzenia w szczegóły. Zbyt długie opowiadanie męczy słuchaczy, staje się nudne, gdy „traci się z oczu Boga”. , Nie trzeba opowiadać całego życia, wystarczy jedynie to, co pozostaje w bezpośrednio związane z nawróceniem
  3. CHRYSTOCENTRYCZNE – czyli skoncentrowane na Jezusie. Świadectwo nie powinno koncentrować uwagi na tym, kto je wygłasza, lecz na samym Chrystusie i na Jego zbawczym dziele.  Np. NIE . „ja uczyniłem, ja zmieniłem, zaimek ,,ja” nie powinien występować prawie wcale. Zdanie powinno raczej brzmieć: „Jezus mnie zbawił…, Pan przyszedł mi na ratunek…, mówię co On uczynił, co zmienił, co dzięki Niemu zrozumiałeś. NIE ja MAM BŁYSZCZEĆ tylko JEZUS
  4. OPARTE NA FAKTACH – NIE jest przekonywującym świadectwem opowiadanie o tym, co czułam, co mi się wydawało i jak te odczucia się zmieniały, jeżeli nie podamy konkretnych faktów, a pozostaniemy tylko przy ogólnikach
  5. MOTYWUJĄCE aby wzbudzić w słuchającym  pragnienie spotkania z Bogiem, przyjęcia Jezusa do swego życia
Części świadectwa

PRZED CHRYSTUSEM
Jacy byliśmy– o sobie kim jesteś, jak wyglądało twoje życie wcześniej , Jaki miałem problem i jak próbowałem wyjść z niego
 
SPOTKANIE Z CHRYSTUSEM
Co się zdarzyło-decyzja przyjęcia Jezusa do mojego życia (okoliczności, miejsca, ludzie, to co odegrało rolę w moim nawróceniu) konkretny moment
 
SKUTEK SPOTKANIA Z CHRYSTUSEM- co Bóg dokonał
Przemiana- gdzie doświadczam zbawienia (co się zmieniło, co Jezus ci dał, a co zabrał)
 
ZACHĘTA– skoro mnie Jezus przemienił, uzdrowił, wyzwolił z grzechu, umocnił… – to i Ciebie może! „Jeśli Jezus uczynił to we mnie, może to uczynić i w tobie. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Pan chce uczynić to również w twoim życiu
 
PODSUMOWANIE
■ Świadectwo jest opowiadaniem o dziełach Boga.
■ Jego celem jest oddanie Bogu chwały i uświadomienie innym ludziom potęgi Jego miłości.
■ Mówiąc świadectwo odpowiadamy na pytanie: „Za co chcę Bogu dziś podziękować?” i mamy świadomość, że On to słyszy
■ Mówimy z serca (nie czytamy z kartki)
■ Z radością mówimy o tym, jak Bóg zmienił nasze życie i nas samych: nasze
myślenie, postawy, serce – jesteśmy Mu za to wdzięczni.
■ Zachęcamy innych, aby zaufali Bogu
Każde autentyczne świadectwo powoduje u słuchaczy chęć uwielbienia Boga,
wzbudza w nich nadzieję, zaufanie i odwagę, by zaprosić Boga do swojego życia
i powierzyć się Jego miłości.

powrót