TvOdnowa

Galeria

Czytania

Statystyki

Osób OnLine
2

Odwiedziło nas
1 208 982

Projekt Modlitewny ICCRS „Płonący Krzew”

09 maja 2006

Siedemnastodniowy projekt modlitewny ICCRS „Płonący Krzew”,
rozpoczynający się w Święto Wniebowstąpienia, 25 maja, i trwający przez wydarzenia Zesłania Ducha Świętego w Rzymie, do 11 czerwca.

Jest to zaproszenie, by „powrócić do Wieczernika” w celu podjęcia adoracji i modlitwy wstawienniczej. W różnych sprawach można się modlić na różne sposoby – poprzez spontaniczną modlitwę, modlitwę w Duchu używając daru języków, modlitwę skruchy, dziękczynienia i uwielbienia itd. Można dodać nowe intencje tak, jak prowadzi Duch Święty. Jest to modlitwa zjednoczona w kontemplacji tajemnicy Eucharystii, w mocy Ducha Świętego i Jego darów.

Specjalna intencja modlitewna na czas Pięćdziesiątnicy 2006
W tym roku specjalną codzienną intencją jest modlitwa za papieża Benedykt XVI i czuwanie w dzień Pięćdziesiątnicy, na którym wraz z papieżem zbiorą się wszystkie ruchy kościelne. Modlimy się także za wszystkie spotkania organizowane w okresie Zielonych Świąt przez Papieską Radę ds. Świeckich i różne ruchy, w tym wydarzenia przygotowywane przez ICCRS w Rzymie, w Fiuggi i pielgrzymki, a także o stałą działalność ICCRS i błogosławieństwo dla jego posługi.

Wydarzenie 1: Międzynarodowy Kongres Ruchów Świeckich 31 maja - 2 czerwca 2006
Wydarzenie 2: Wigilia Pięćdziesiątnicy 3 czerwca 2006
Wydarzenie 3: Obchody Pięćdziesiątnicy zorg. przez ICCRS 4 czerwca 2006
Wydarzenie 4: Międzynarodowa konferencja ICCRS 5-9 czerwca 2006
Wydarzenie 5: Kolokwium ICCRS dla liderów 9-11 czerwca 2006
Wydarzenie 6: Pielgrzymka ICCRS do Asyżu 9-11 czerwca 2006

szczegóły na  www.iccrs.org

Projekt ICCRS składa się z trzech części:

I – zaproszenie do nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego
Po podpowiedzi błogosławionej Eleny Guerry, papież Leon XIII poprosił wszystkich wierzących, by odprawiali uroczystą, nieprzerwaną nowennę (9 dni modlitwy) pomiędzy Świętem Wniebowstąpienia a Zesłaniem Ducha Świętego, modląc się o jedność chrześcijan. (www.burningbushinitiative.com)

II – Zespoły modlitwy „Płonącego Krzewu” podczas wydarzeń Pięćdziesiątnicy,
w tym nieustająca adoracja i modlitwa wstawiennicza
Lokalne zespoły będą koordynowane przez ks. Alberto Paciani i Kim Catherine-Marie Kollins w bazylice pod wezwaniem św. Anastazji w Rzymie (www.adorazioneperpetua.it)

III – Siedemnastodniowy, ogólnoświatowy Wieczernik trwający 24 godziny na dobę
Plan działania dla Krajowych Rad Koordynatorów, grup modlitewnych, wspólnot i indywidualnych uczestników będzie koordynowany przez niemiecką wspólnotę młodzieży Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. Można kontaktować się z Johannesem Hartl johannes@revival.de
Początkiem odnowienia działania jest modlitwa, która łączy nas z Duchem Chrystusa, a On „jest Tym, który odnawia oblicze ziemi” – bł. Elena Guerra.

WIZJA: chodzi o zorganizowanie wspólnej adoracji i modlitwy wstawienniczej, trwającej 24 godziny na dobę, przez 17 dni – w różnych miejscach, w różnych krajach i na różnych kontynentach. Spróbujemy utkać tak gęstą sieć o zasięgu światowym, jak to tylko możliwe. Istnieją różne modele, które grupy, wspólnoty i poszczególne osoby w Katolickiej Odnowie Charyzmatycznej mogą przejąć w czasie inicjatywy „Wieczernik 2006”, poczynając od Święta Wniebowstąpienia, 25 maja, w czasie trwania wydarzeń Zesłania Ducha Świętego w Rzymie, aż do 11 czerwca.

ZAANGAŻOWANIE: zostań „Płonącym Krzewem” modlitwy i obejmij adoracją i modlitwą wstawienniczą wydarzenia Zesłania Ducha Świętego w Rzymie, na poziomie kontynentalnym i krajowym. Uczestniczyć w nich mogą wszyscy, bez względu na to, czy przybędą na zaproszenie Benedykta XVI (skierowane do wszystkich ruchów w Kościele zaproszenie do uczestnictwa w Wigilii Pięćdziesiątnicy w Wieczerniku na Placu św. Piotra), czy też nie; stanie się to poprzez modlitwę – początek odnowionego działania.
Wszyscy należący do Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej zaproszeni są do wspólnego zaangażowania – Krajowe Rady Koordynatorów, wspólnoty, grupy modlitewne i pojedyncze osoby.

Propozycje modlitwy:

1. Czuwania modlitewne / noce czuwania: grupy zbierają się na jeden dzień lub noc na adoracji i modlitwie wstawienniczej za wydarzenia wymienione powyżej (szczegóły na www.iccrs.org).

2. Łańcuchy modlitewne: ludzie modlą się indywidualnie w domach, w różnych miejscach lub wspólnie w jednym miejscu, przez 1 lub 2 dni.

3. Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego: 9 dni modlitwy od 26 maja do 3 czerwca lub: Triduum przed Zesłaniem Ducha Świętego, 1-3 czerwca (www.burningbushinitiative.com).

4. Pojedyncze osoby umawiają się, kto kiedy modli się wstawienniczo indywidualnie.

My w ICCRS zachęcamy Katolicką Odnowę w Duchu Świętym na całym świecie do uczestniczenia w tym specjalnym siedemnastodniowym programie modlitewnym ICCRS „Płonący Krzew”. Bądźmy razem w Wieczerniku poprzez modlitwę adoracyjną i wstawienniczą, prosząc Pana, by odnowił wylanie Ducha Świętego na swój Kościół w tych dniach Pięćdziesiątnicy. Wzrastajmy w jedności, dołączając naszą modlitwę i prosząc Pana także o błogosławieństwo dla działań Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym.

Oreste Pesare
Dyrektor ICCRS
UpperRoom2006@aol.com

powrót