TvOdnowa

Galeria

Czytania

TRIDUUM PASCHALNE

03 kwietnia 2020
WIELKI CZWARTEK -  oto wszystko czynię nowe
Spala się stare oleje
-RANO MSZA ŚWIĘTA Z BIUSKUPEM, to dzień ustanowienia sakramentu kapłaństwa
-biskup konsekruje  świeże oleje
-księża odnawiają  przyrzeczenia ,które składali w dniu święceń  
Msza Wieczerzy Pańskiej – najbardziej uroczysta Msza św. w roku.
Warto zauważyć dwa wyjątkowe ryty:
-obmycie nóg (  obmycie na pamiątkę -przykazanie nowe daję wam)
- słowa na które warto zwrócić uwagę , zawsze słyszymy w modlitwie  eucharystycznej
…On to w dzień przed męką ,podczas wieczerzy ,wziął chleb w Swoje święte….
A tego dnia jeden jedyny raz w roku słyszymy:  
..On  to w dzień przed Męką ,to jest dzisiaj wziął chleb w Swoje święte ręce..
( to co się wydarzyło ponad  2 tysiące lat temu,  jeden jedyny raz staje się obecne w tej chwili, tak jakbyśmy byli osobiście  uczestnikami Wieczernika)

Po Mszy św. Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony procesyjnie do bocznej kaplicy –ciemnicy –pamiątka więziennej nocy Jezusa przed Męką .Czuwanie trwa do późnych godzin..
Tabernakulum jest puste, otwarte, gaśnie wieczna lampka, a ołtarz  jest pusty ,obnażony.  Dzwony milką po Gloria i tak będzie do śpiewu Gloria w wigilię paschalną
Wchodzimy w czas Bożej męki.

WIELKI PIĄTEK - Liturgia Męki Pańskiej
Nie sprawuje się Eucharystii. Późnym popołudniem rozpoczynają się najważniejsze obrzędy tego dnia - Liturgia Męki Pańskiej. Składa się ona z trzech części: Liturgii Słowa, adoracji Krzyża i obrzędów Komunii.
Wszystko zaczyna się nietypowo. Ministranci i kapłani wychodzą w ciszy do ołtarza. Nie poprzedza ich dzwonek, nie śpiewa się żadnej pieśni. Przed ołtarzem kapłan pada na twarz. Wszyscy obecni w Kościele klękają. W tej chwili cisza mówi znacznie więcej.
Liturgia słowa;
Ewangelia –pasja wg. Jana(w niedziele Palmową czyta się któregoś z trzech Ewangelistów. A tu tylko  i zawsze Jana) po niej następuje najbardziej rozbudowana modlitwa powszechna ,obejmuje ona cały świat, innowierców ,  wierzących i nie wierzących, Żydów, głodnych i potrzebujących. To piękna  i uroczysta modlitwa w  dziesięciu wezwaniach prosimy Boga, aby miał w opiece cały świat.  
Adoracji Krzyża.
Od dwóch tygodni wszystkie krzyże w kościołach były zasłonięte. W Wielki Piątek ukazuje się je ponownie wiernym. Kapłan odsłania krzyż, śpiewając: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, a wszyscy odpowiadając: „Pójdźmy z pokłonem”, padają na kolana, wielbiąc Zbawiciela.
W tym dniu przed krzyżem przyklękamy jak przed najświętszym sakramentem. Po adoracji Krzyża następuje Komunia święta. Nie ma przeistoczenia. Rozdaje się Ciało Chrystusa, konsekrowane poprzedniego dnia.
Wielkopiątkową liturgię kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy, zwanej Bożym Grobem. Monstrancja jest przykryta białym welonem na pamiątkę całunu, którym spowito doczesne szczątki Jezusa Tego wieczora i przez cały następny dzień trwa adoracja.        

WIELKA SOBOTA  -   dzień CISZY
Liturgia Wielkiej Soboty nie jest typową Mszą, gdyż oprócz
Liturgii Słowa- Liturgii Eucharystycznej składa się z-Liturgii Światła i Liturgii Chrzcielnej.
Liturgia Światła
Rozpoczyna się przed kościołem. Do rozpalonego ogniska podchodzą kapłani i służba liturgiczna. Tu następuje poświęcenie ognia, a potem prowadzący kreśli na paschale znak krzyża, litery Alfa i Omega oraz na polach między ramionami krzyża cyfry bieżącego roku, umieszcza też pięć symbolicznych gwoździ w formie krzyża. Bo „Chrystus wczoraj i dziś, Początek i Koniec, Alfa i Omega. Do niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków”.
Z zapalonym paschałem procesja wchodzi do nieoświetlonego kościoła. . „Światło Chrystusa” - śpiewa kapłan i wszyscy zapalają od Paschału świece. W kościele robi się jeszcze jaśniej. Mrok jest już przezwyciężony. A gdy kapłan po dojściu do ołtarza trzeci raz pokazuje światło Chrystusa, zapalają się wszystkie światła. Diakon ,ksiądz śpiewa Exsultet
Liturgia Słowa jest wyjątkowo rozbudowana, może składać się aż z dziewięciu czytań, które pokazują całą historię Zbawienia, przed Ewangelia śpiewa się Alleluja potem jest homilia .
Liturgia Chrzcielna. Dawniej większość chrześcijan w tej właśnie chwili przyjmowała chrzest. Dziś, po błogosławieństwie wody, najczęściej odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne i modlimy się za tych, którzy przyjmują ten sakrament. Z zapalonymi świecami w ręku wierni wyrzekają się grzechu.
Jako święci i umiłowani przez Boga przystępujemy do Liturgii Eucharystycznej.
W niektórych parafiach na zakończenie obrzędów odbywa się jeszcze procesja rezurekcyjna.

powrót