TvOdnowa

Galeria

Czytania

Statystyki

Osób OnLine
3

Odwiedziło nas
1 116 670

Ps 150

Data spotkania 22 lutego 2011
Prowadzący: Mirek
1 Alleluja.
Chwalcie Boga w Jego świątyni,
chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie!
2 Chwalcie Go za potężne Jego czyny,
chwalcie Go za wielką Jego potęgę!
3 Chwalcie Go dźwiękiem rogu,
chwalcie Go na harfie i cytrze!
4 Chwalcie Go bębnem i tańcem,
chwalcie Go na strunach i flecie!
5 Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych,
chwalcie Go na cymbałach brzęczących:
6 Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!
Alleluja.
katecheza - ks. Robert (Wierzę w Boga - Wierzę Bogu)

Syr 19, 20-24

Data spotkania 15 lutego 2011
Prowadzący: Irenka
20 Cała mądrość - bojaźń Pana,
a w całej mądrości jest wypełnienie Prawa.
22 Nie jest mądrością znajomość złego
i nie ma roztropności, gdzie się słucha rady grzeszników.
23 Jest przemyślność, a jednak budzi wstręt,
i bywa głupi, który źle na mądrości wychodzi.
24 Lepszy jest mniej zdolny, ale bojący się Pana,
niż bardzo mądry, co przekracza Prawo.

Katecheza - Dorota (o pokorze i pysze)

Ps 28, 6-9

Data spotkania 01 lutego 2011
Prowadzący: Lenka
6 Błogosławiony Pan, usłyszał bowiem
głos mego błagania,
7 Pan moją mocą i tarczą!
Moje serce Jemu zaufało:
Doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy
i pieśnią moją Go sławię.
8 Pan jest mocą zbawczą dla swojego ludu,
twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.
9 Ocal Twój lud
i błogosław Twemu dziedzictwu,
bądź im pasterzem, [na ręku] nieś ich na wieki.

Syr 39, 32-35

Data spotkania 25 stycznia 2011
Prowadzący: Dorota
32 Dlatego od początku byłem o tym przekonany,
przemyślałem i na piśmie zostawiłem:
33 wszystkie dzieła Pana są dobre,
w odpowiedniej chwili dostarcza On wszystkiego, czego potrzeba.
34 Nie można mówić: «To od tamtego gorsze»,
albowiem wszystko uznane będzie za dobre w swoim czasie.
35 A teraz ustami i z całego serca śpiewajcie
i wychwalajcie imię Pana!

katecheza: Ania (o pustyni duchowej)

J 6, 26b-27

Data spotkania 18 stycznia 2011
Prowadzący: Ania
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. 27 Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec».

Ps 32, 6-8

Data spotkania 04 stycznia 2011
Prowadzący: Irenka
6 Toteż każdy wierny będzie się modlił do Ciebie
w czasie potrzeby.
Choćby nawet fale wód uderzały,
jego nie dosięgną.
7 Tyś dla mnie ucieczką:
z ucisku mnie wyrwiesz,
otoczysz mnie radościami ocalenia.
8 "Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz;
umocnię moje spojrzenie na tobie".

katecheza: Dorota (charakterystyka Odnowy w Duchu Świętym)

Iz 40, 27-31

Data spotkania 14 grudnia 2010
Prowadzący: Lenka
Czemu mówisz, Jakubie, i ty, Izraelu, powtarzasz: Zakryta jest moja droga przed Panem i prawo me przed Bogiem przeoczone? Czy nie wiesz tego? Czyś nie słyszał? Pan - to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży, Jego mądrość jest niezgłębiona. On dodaje mocy zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy, lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą.

Jezus Panem

Data spotkania 30 listopada 2010
Prowadzący: Mirek
Konferencja o potrzebie zawierzenia swojego życia Jezusowi - Ania

Jezus Drogą, Prawdą i Zbawicielem

Data spotkania 23 listopada 2010
Prowadzący: Dorota
konferencja "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy ... uginacie się pod ciężarem" - Lenka

Młość Boża

Data spotkania 16 listopada 2010
Prowadzący: Ania
konferencja o miłości Bożej - ks. Robert

Ps 16, 1-2.9-11

Data spotkania 26 października 2010
Prowadzący: Irena
1Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie,
2 mówię Panu: «Tyś jest Panem moim;
nie ma dla mnie dobra poza Tobą».
9 Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje,
a ciało moje będzie spoczywać z ufnością,
10 6 bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu
i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu.
11 Ukażesz mi ścieżkę życia,
pełnię radości u Ciebie,
rozkosze na wieki po Twojej prawicy.

katecheza - Lenka (o świadectwie)

Jk 1, 2-4

Data spotkania 12 października 2010
Prowadzący: Mirek
Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia.  Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków.

1J 5, 14-15

Data spotkania 28 września 2010
Prowadzący: Dorota

14 Ufność, którą w Nim pokładamy,
      polega na przekonaniu,
      że wysłuchuje On
      wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą.
15 A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb,
      pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili.

katecheza o św. Janie - ks. Robert

Ps 113

Data spotkania 14 września 2010
Prowadzący: Ania
1 Alleluja.
   Chwalcie, słudzy Pańscy,
   chwalcie imię Pana:
2 Niech imię Pańskie będzie błogosławione
   odtąd i aż na wieki!
3 Od wschodu słońca aż po zachód jego
   niech imię Pańskie będzie pochwalone!
4 Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy,
   Jego chwała sięga ponad niebiosa.
5 Któż jak nasz Pan Bóg,
   co siedzibę ma w górze,
6 co w dół spogląda
   na niebo i na ziemię?
7 Podnosi nędzarza z prochu,
   a dźwiga z gnoju ubogiego,
8 by go posadzić wśród książąt,
   wśród książąt swojego ludu,
9 Ten, co niepłodnej każe mieszkać w domu
    jako pełnej radości matce synów.
    Alleluja.
  
konferencja o pełnieniu woli Bożej - diakon Adam

Ps 36, 6-10

Data spotkania 22 czerwca 2010
Prowadzący: Lenka

6 Łaskawość Twoja, Panie, dosięga nieba,
   a Twoja wierność samych obłoków.
7 Twoja sprawiedliwość - jak najwyższe góry;
   Twoje wyroki - jak Wielka Otchłań:
   niesiesz, Panie, ocalenie ludziom i zwierzętom.
8 Jak cenna jest Twoja łaska,
   synowie ludzcy przychodzą do Ciebie,
   chronią się w cieniu Twych skrzydeł:
9 sycą się tłuszczem Twojego domu,
   poisz ich potokiem Twoich rozkoszy.
10 Albowiem w Tobie jest źródło życia
   i w Twej światłości oglądamy światłość.

katecheza: ks. Robert (o dogmatach)

« poprzednia ... 4 5 6 7 8 [ 9 ] 10 11 12 13 ... następna »