TvOdnowa

Galeria

Czytania

Adwent

29 listopada 2022
Jest to bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres przygotowania do świąt Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa.

"Adwent ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania"

więcej

Świadectwo wiary

23 października 2022
Świadectwo  wiary jakie powinno być ?
 
■ Świadectwo jest opowiadaniem o dziełach Boga.
■ Jego celem jest oddanie Bogu chwały i uświadomienie innym ludziom potęgi Jego miłości.
■ Mówiąc świadectwo odpowiadamy na pytanie: „Za co chcę Bogu dziś podziękować?” i mamy świadomość, że On to słyszy
■ Mówimy z serca (nie czytamy z kartki)
■ Z radością mówimy o tym, jak Bóg zmienił nasze życie i nas samych: nasze
myślenie, postawy, serce – jesteśmy Mu za to wdzięczni.
■ Zachęcamy innych, aby zaufali Bogu
Każde autentyczne świadectwo powoduje u słuchaczy chęć uwielbienia Boga,
wzbudza w nich nadzieję, zaufanie i odwagę, by zaprosić Boga do swojego życia
i powierzyć się Jego miłości.

więcej

Rozważania Drogi Światła z dnia 17.05.2022 r.

17 maja 2022
Wiara jest wspólnym mianownikiem dla wydarzeń, które będziemy rozważać przechodząc przez kolejne stacje. Papież Franciszek w encyklice Lumen fidei pisze, że „światło wiary jest zdolne oświetlić całe życie człowieka”. Źródłem tak potężnego światła może być jedynie „spotkanie z Bogiem żywym, który nas wzywa i ukazuje nam swoją miłość”. Stwórca daje nam w ten sposób lampę, dzięki której nie zagubimy się na naszej drodze. Jest nią Jezus Chrystus Zmartwychwstały. Zaopatrzeni w tę „lampę”, idźmy radośnie Drogą Światła.

więcej

Lekarstwo na grzechy przeciwko jedności we wspólnocie

22 marca 2022
Wielu ludzi z utęsknieniem poszukuje wspólnoty, która wydaje się być niezwykłym zjawiskiem, oazą wytchnienia i spełnienia wszystkich oczekiwań. Ale przecież wiadomo, że taka utopijna wspólnota nie istnieje. Ostatnio mieliśmy okazję wysłuchać kilku konferencji dotyczących grzechów we wspólnocie czy trudności jakie wspólnota może napotkać. Okazało się, że wspólnota może być miejscem odkrywania ograniczeń, wad, słabości czy frustracji. Ideały zderzają się w niej z codzienną rzeczywistością i niejednokrotnie przegrywają. Wspólnota stawia twarde wymagania, ale również wiele obiecuje i przyciąga do siebie.
Powinniśmy mieć świadomość jakie trudności mogą napotkać wspólnotę i że raczej jest to nieuniknione.
Ale czy można przeżyć taki kryzys pozytywnie albo wyprowadzić z niego jakieś dobro? Gdzie szukać siły i wsparcia?

więcej

Rozważania Drogi Krzyżowej z dnia 15.03.2022 r.

15 marca 2022
MODLITWA JEZUSA W OGRÓJCU

RANA ODRZUCONEJ MIŁOŚCI


Moja dusza jest śmiertelnie smutna. Zostańcie tu i czuwajcie! (..)
Kiedy wrócił, zastał ich śpiących.  (Mk 14, 34. 37)


Panie Jezu, Ty odwiecznie istniałeś jako Bóg w serdecznej bliskości Ojca i Ducha. Istotą Twego Boskiego istnienia jest dar miłości- ofiarowanej i przyjmowanej. Stając przed Tobą, mogę kontemplować tę Miłość, która jest źródłem pokoju, łagodności i oddania w najgłębszym zrozumieniu, zaufaniu.

więcej

Wielki Post

08 marca 2022
„ Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie,
Żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości.
Czyż to jest post, jak Ja uznaję,
dzień, w którym się człowiek umartwia?
Czy zwieszanie głowy jak sitowie
i użycie woru z popiołem za posłanie -
czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu?"   (Iz 58; 4-5)

więcej

Piętnaście zagrożeń dla wspólnoty w kontekście piętnastu chorób zdiagnozowanych przez Papieża Franciszka

22 lutego 2022
Piętnaście chorób - piętnaście niebezpieczeństw, które zagrażają każdej wspólnocie.

"Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie- dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich.  Flp 2, 1-4"

więcej

Etapy drogi we wspólnocie

08 lutego 2022
Wspólnota miejscem odkrywania swoich słabości

Życie wspólnotowe ma swoją dynamikę, każdy z nas je przechodzi na swój wyjątkowy sposób ale da się wydzielić takie  milowe kamienie, takie momenty, które dotykają serca  każdego z nas, kiedy decydujemy się iść za Bogiem wspólnie  z drugim człowiekiem. Od łaski Bożej i naszego wysiłku zależy, ile czasu trzeba nam na przebycie drogi i poszczególnych jej etapów.

więcej

Po owocach ich poznacie

25 stycznia 2022
Co się stanie , gdy wszystkie wspaniałe owoce schowam do worka i zamknę w szafie, bo moje ?  - zgniją.
A jeśli zamknę w słoju ?  - też się zepsują .
Korzystniej zatem jest się podzielić z innymi, upiec szarlotkę i zaprosić koleżanki;
zanieść sąsiadce , która nie ma jabłonki. Sprawimy radość innym. Ale inni podzielą się ze mną tym, co mają (może gruszki, ogóreczki..) i mamy więcej. Dzieląc się –mamy więcej.

Co więc z naszymi darami?
Darami Darmo Danymi Dla Drugiego?  
Żeby się nie ukisić, nie zmarnować – trzeba się tymi DARAMI DZIELIĆ.

więcej

Moje miejsce we wspólnocie

11 stycznia 2022
Jezus zaprosił nas do wspólnoty, byśmy razem ją  współtworząc wzrastali w miłości, w modlitwie , w otwartości na potrzeby drugiego człowieka, w postawie służby, na chwałę Boga .

A cóż to postawa służby ?

POSTAWA SŁUŻBY JEST OZNAKĄ ZDROWIA DUCHOWEGO każdego chrześcijanina. Chrześcijanin wie,
że Chrystus nie po to przyszedł na świat, aby Mu służono lecz ABY SŁUŻYĆ.
My wszyscy pragniemy naśladować Chrystusa.

więcej

Grzechy przeciwko jedności we wspólnocie

14 grudnia 2021
Wspólnota jest ważnym aspektem naszego życia- co doskonale było widać szczególnie teraz w czasie pandemii- tęsknota za spotkaniami wspólnotowymi, za spotkaniami na żywo w grupkach dzielenia, nawet ograniczenia w podawaniu sobie ręki na znak pokoju w czasie Eucharystii czy w czasie śpiewania „Ojcze nasz”.

Jesteśmy wspólnotą modlitewną, ludźmi zaproszonymi przez Jezusa do budowania z nim głębszej relacji. Przystąpienie do wspólnoty jest łaską i naszą dobrowolną decyzją. Każdy z nas jest inny, ma inne doświadczenia życiowe, inne charyzmaty i inne oczekiwania co do wspólnoty i siebie samego w niej.

więcej

Służba we wspólnocie

23 listopada 2021
Służba na wzór Chrystusa wypływa z osobistego spotkania z Jezusem, doświadczenia Jego miłości, Jego miłosierdzia i to doświadczenie rodzi pragnienie dzielenia się tym co otrzymaliśmy z drugim człowiekiem. Bo miłość rozdawana, dzielona z drugim wbrew zasadom matematyki jest mnożona.
Miłość rozdawana owocuje, a miłość zamknięta karleje i obumiera.  

więcej

Co buduje zdrową wspólnotę

09 listopada 2021
Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.  Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów.  Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne.  Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby.  Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca.  Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. (Dz 2,42-47)

więcej

Zdrowa wspólnota

12 października 2021
Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki;
podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie,
współweselą się wszystkie członki.  
(1Kor 12, 26)

więcej

Wierność Bogu

08 czerwca 2021
Wierny- służący komuś z oddaniem, przywiązany do kogoś, zawsze postępujący zgodnie z jakimiś zasadami, poglądami.
Być wiernym wobec Boga to przede wszystkim nie stawiać żadnej wartości ponad Nim.
Być wiernym wobec Boga oznacza również pamiętanie o codziennym kontakcie z Nim.

Czy warto być wiernym Bogu w codzienności?
Dla chrześcijanina taka postawa powinna być oczywista, a życie z Bogiem - naturalne jak oddychanie. Okazywanie wierności Bogu w dziesiątkach codziennych spraw, nawet jak czasem wydaje się to trudne, krok po kroku prowadzi do Zbawienia. I to nie tylko mojego czy Twojego ale też tych wszystkich osób, które naszym zachowaniem uda się przybliżyć do Pana Boga.

więcej

[ 1 ] 2 3 4 5 następna »